CvO/CBB2018-09-07T11:13:03+00:00

CvO/CBB

De informatie over het Certificaat van Onderzoek (CvO) ofwel het Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenvaartschepen (CBB) is omvangrijk en complex, variërend van de wetstekst met alle mitsen en maren tot allerlei indianenverhalen. Onderstaande is geschreven tegen de achtergrond van het varend erfgoed i.c. simpel gezegd schepen ouder dan 50 jaar en langer dan 20 meter (zie ook voetnoot). Tot nu toe is steeds gesproken van het CvO wat formeel niet helemaal correct is. Lees daarom CBB/CvO als er alleen CvO staat.

Omdat we van elkaar kunnen leren is er een zogenaamd buddy systeem opgezet en probeert de LVBHB de ervaringen te inventariseren.

Het CvO

Al direct na de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet, die is gebaseerd op een Europese richtilijn, heb ik in Bokkepoot 190 een artikel gepubliceerd over de praktijkperikelen van het CvO. Dat artikel is op de website te vinden door HIER te klikken. Lange tijd heeft dit artikel op de website van de verzekeraar EFM (nu EOC) gestaan. Inmiddels is daar een informatieblad te downloaden.

Voor ons soort schepen geldt het begrip ‘klaarblijkelijk gevaar’ en dat wordt op 10 punten gecheckt waarbij over 9 punten de meesten het wel eens zijn, maar het tiende punt varieert tussen stabiliteit en luchtflessen met een maximale druk van 10 bar.

Wetten en zo

De tekst van de Europse richtlijn is helemaal te zien en ook het binnenvaartbesluit staat op internet net zo als de binnenvaartwet en de binnenvaartregeling. Zoek op de website van de overheid. Enfin, dat is voer voor juristen en de vraag is natuurlijk hoe het in de praktijk werkt. Over het algemeen valt het mee. Waarbij ik moet aantekenen, dat natuurlijk aan de basale veiligheidseisen voldaan moet worden (maar dat moet ook zonder CvO), aan het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) en dat het schip technisch in goede staat moet zijn. Kritische punten (gehoord uit de praktijk) zijn de gasinstallatie en de veiligheid in de machinekamer.

In recente Info20M nummer 86 gaat Janneke Bos uitgebreid in op de wet- en regelgeving, maar dat is voer voor echte doorbijters. Hoofdstuk 21 geeft de bijzondere bepalingen voor pleziervaartuigen. Daarin wordt naar allerlei artikelen verwezen, een hopeloos gezoek natuurlijk. In DIT document (pdf, 1,2 Mb) staat dat allemaal uitgewerkt. U moet natuurlijk ook gewoon de zaken aan boord hebben die in andere regelingen staan. HIER een geheugensteuntje (pdf, 470 kB).

Termijn en deadline

De Binnenvaartwet met alles er omheen is op 1 juli 2009 in Nederland van kracht geworden. Er is voor Nederland een overgangstermijn ingesteld waarbinnen schepen (in elk geval ‘ons soort schepen’) een Certificaat van Onderzoek moeten hebben. Die termijn loopt 30 december 2018 af! Heeft u op 30 december 2018 geen CvO en wilt u gaan varen op de 31e dan moet u aan de (veel strengere) eisen voor schepen langer dan 20 meter voldoen om een CvO te krijgen. Vooropgesteld natuurlijk dat uw schip langer dan 20 meter is. En dat u wilt gaan varen. Maar let op, een toekomstige koper die wel wil gaan varen zal of afzien van de koop of een veel lagere prijs bedingen als uw schip geen CvO heeft.

AIS

Dat apparaat is er natuurlijk bijgekomen. Daar geldt geen subsidie regeling meer voor en ook geen overgangstermijn. Wilt u varen (en is uw schip langer dan 20 meter) dan moet u per 1 januari van dit jaar in het BPR gebied een AIS hebben werken. Vanaf 1 april 2016 kunt u beboet worden. Buiten het RPR (Rijnvaart Politie Reglement) gebied is een automatische kaart (ECDIS) gekoppeld aan AIS (nog) niet verplicht. (Daarnaast moet u natuurlijk ook de voorgeschreven marifoons hebben).

Andere eisen

Een vlakkeuring hoort bij het CvO dus is het handig een werfbeurt met vlakkeuring voor de verzekering te combineren met een CvO aanvraag. Er worden verschillende termijnen gehanteerd over de geldigheid van een vlakkeuring variërend van enkele maanden tot een jaar. Check dat bij uw keurder.
U moet een ENI hebben (European Number of Identification) dat is een Europanummer met een 0 (nul) er voor, wat weer een vertaling is van het brandmerk. Hier vindt u de lijst met Kadasterkantoren en de vertaling van het brandmerk naar ENI. Is uw schip niet ingeschreven bij het Kadaster en wilt u dat ook niet, dan kunt u een ENI krijgen beginnend met 038. Inschrijving in het Kadaster is overigens wel handig om makkelijk aan te tonen dat het schip uw eigendom is.
Een meetbrief is niet noodzakelijk.

Waarschuwing

Het kan zijn dat er onzinnige eisen worden gesteld door een inspecteur die de CvO keuring doet. Wees daarom kritisch en vraag waarop zijn of haar eisen zijn gebaseerd. Belangrijk zijn en blijven de punten van Klaarblijkelijk Gevaar.
Ik heb inmiddels ervaring met herkeuring van het CvO aangezien in 2016 het CvO/CBB voor ons eigen schip is verlengd. Zie hiervoor mijn artikel in Bokkepoot 225 en uiteraard ook op deze website.

Aanvullingen en commentaar

Graag. Naar het mailadres van de webredactie. Met name ervaringen met herkeuring zijn welkom, maar alle andere natuurlijk ook.

Voetnoot

Niet alleen schepen langer dan 20 meter vallen onder de CvO verplichting en alle daarmee samenhangende zaken, maar ook schepen waarvan het omvattende rechthoekige blok groter is dan 100 kubieke meter ofwel product van lengte x breedte x diepgang > 100 m3 (exclusief kiel, zwaarden, boegspriet, berghout en andere aanhangende zaken). Als voorbeeld: een sleper (die steken meestal diep) van 15 meter en 5 meter breed met een diepgang van 1,35 meter heeft al een onderwater blokvolume van meer dan 100 m3 (15 x 5 x 1,35 = 101,25 m3).

Henri Derksen heeft alle regels voor sleepboten in 1 tekening gezet en daar is onderstaande tekening een vereenvoudiging van om het blokvolume van 100 m3 te illustreren. Klik HIER voor (nog) meer detail.