Statuten en huishoudelijk reglement

De Statuten stammen uit 1998. De beschikbare exemplaren betreffen een gescande kopie, maar het is alles wat we hebben en ze zijn goed leesbaar.Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe statuten. Deze worden begin 2022 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Het huishoudelijk reglement is in juli 2016 herzien. Het HR bevat ook het commissie-, werkgroepen en regio-reglement.

Online inzien of  downloaden

Bekijk de statuten en het huishoudelijk met de links hieronder. Om te downloaden: gebruik de R-muisknop en kies Opslaan als.

Er zijn voorstellen gedaan een aantal dingen in de statuten en het huishoudelijk te wijzigen. Deze voorstellen zijn verwerkt in de volgende concept versies. Deze zullen op 6 december 2023 op de ALV besproken worden. Om te downloaden: gebruik de R-muisknop en kies Opslaan als.