registratiepas RVEN

RVEN

RVEN (Register Varend Erfgoed Nederland) is het register dat beheerd wordt door FVEN (www.fven.nl). Het register wordt onder andere door overheden gebruikt om beleid op uit te zetten. Het is voor ons soort schepen van belang dat er zoveel mogelijk schepen in RVEN staan, zodat beleidsmakers ook weten voor welke (en aantallen) schepen ze beleid en regels maken.

Als u lid bent van LVBHB, en u wilt uw schip registreren in RVEN, zal dat mogelijk zijn als u een schip heeft dat een voormalig bedrijfsvaartuig is. Het is van groot belang dat u uw schip (ook) aanmeldt voor RVEN. Voor aanmelding voor het RVEN moet uw schip wel minimaal 50 jaar oud zijn. Verder zijn er op dit moment geen eisen aan opname in RVEN.

Buiten dat het register gebruikt wordt voor beleidsbepaling, is het tevens ons online visitekaartje naar de buitenwereld.

Aanmelding voor RVEN

Er zijn twee (hoofd)stromen te onderkennen in aanmelding voor RVEN: Eerste aanmelding en Heraanmelding. Beide gaan nu via BHS (https://www.lvbhb.nl/schepen/bhs/).
Let op! de oude papieren procedure, bestaat dus niet meer.

Eerste aanmelding

Vermoedelijk bent u dan net lid geworden van de LVBHB en is uw schip nog onvoldoende gedocumenteerd. Ga naar BHS (zie voor de link hierboven) en begin met documenteren van uw schip. Minimaal moeten dan gedocumenteerd worden:

 • Scheepsnaam
 • Scheepstype
 • Oorspronkelijk gebruik
 • Oorspronkelijke voortstuwing
 • Materiaal romp
 • Lengte, breedte, diepgang en huidig gewicht (tonnage)
 • Bouwjaar
 • Werf en de plaats van de werf
 • Merk, type, bouwjaar en aantal PK van de huidige motor
 • Optioneel 4 afbeeldingen (voorzijde, achterzijde, zijkant en een historische afbeelding)
 • En….. niet onbelangrijk, de scheepsgegevens moeten op openbaar staan.
  In het huidige BHS kan je dat instellen onder de tab Eigenaar.
  Er zullen vanuit BHS nooit persoonsgerelateerde gegevens openbaar gemaakt worden.
  In principe worden slechts gegevens, die ook al via andere kanalen beschikbaar zijn, gecommuniceerd.

Met name de 4 afbeeldingen gaat in het huidige BHS nog wat omslachtig en dat is enorm verbeterd/vereenvoudigd in BHS 2.0. Bij voorkeur dat dus nog even afwachten tot BHS 2 online is.

Zodra de gegevens compleet zijn, gaat er een seintje naar de schouwcommissie.
Mogelijk zal deze dan nog even contact met u opnemen, als er nog bepaalde zaken onduidelijk zijn.

Heraanmelding

Zorg er voor dat uw registratie in BHS bijgewerkt is en blijft. Loop deze bijvoorbeeld eens per jaar even door en zorg dat eventuele wijzigingen in BHS worden doorgevoerd.
In principe, gaat een heraanmelding dan vanzelf.
Er wordt namelijk regelmatig een update gedaan van de gegevens in RVEN vanuit BHS.

Controle

De schouwcommissie bekijkt of de informatie volledig is. Als deze volledig is, wordt deze vanaf dan doorgestuurd naar RVEN voor eventueel bijwerken van de gegevens in RVEN.

Passen

Er is net een overgang geweest van RVEN.1 naar RVEN.2. Hoe het vanaf nu geregeld wordt met de uitgifte en het versturen van de passen, is op dit moment (eind september 2020) nog niet helemaal duidelijk. De pas geeft in enkele havens korting op liggeld.

Varend Monument®

Definitie: Een Varend Monument® is een schip, dat is opgenomen in RVEN en voldoet aan zowel de algemene criteria van het Register als aan de specifieke criteria – volgens de betreffende behoudsorganisatie – voor het type schip.

Let op! Alle schepen, ouder dan 50 jaar, worden geregistreerd als Varend Erfgoed. Een enkel schip komt in aanmerking voor de aantekening Varend Monument®. Over het algemeen zal uw schip voor de aantekening Varend Monument® geschouwd moeten worden. Hiervoor wordt een extra bedrag in rekening gebracht.

Het is aan de schouwcommissie van LVBHB, of uw schip hiervoor in aanmerking komt. Als u meent dat uw schip in aanmerking komt, neem dan contact op met de schouwcommissie: sc@lvbhb.nl voor overleg. Deze zal vanuit haar hoedanigheid vrijwel altijd vragen om extra informatie.