Update mei 2020: In verband met de overgang van van RVEN 1.0 naar RVEN 2.0 is er tijdelijk een opnamestop. Dit kan nog enkele weken duren. Zodra het RVEN weer (her)aanmeldingen kan aannemen wordt deze opmerking verwijderd.

registratiepas RVEN

RVEN

RVEN (Register Varend Erfgoed Nederland) is het register dat beheerd wordt door FVEN (www.fven.nl). Het register wordt onder andere door overheden gebruikt om beleid op uit te zetten. Het is voor ons soort schepen van belang dat er zoveel mogelijk schepen in RVEN staan, zodat beleidsmakers ook weten voor welke (en aantallen) schepen ze beleid en regels maken.

Als u lid bent van LVBHB, en u wilt uw schip registreren, zal dat mogelijk zijn als u een schip heeft dat een voormalig bedrijfsvaartuig is. Het is van groot belang dat u uw schip (ook) aanmeldt voor RVEN. Voor aanmelding voor het RVEN moet uw schip wel minimaal 50 jaar oud zijn. Verder zijn er op dit moment geen eisen aan opname in RVEN.

Buiten dat het register gebruikt wordt voor beleidsbepaling, is het tevens ons online visitekaartje naar de buitenwereld. De pas die u, na inschrijving in RVEN, wordt toegestuurd geeft in enkele havens korting op liggeld.

Aanmelding voor RVEN

Er zijn twee (hoofd)stromen te onderkennen in aanmelding voor RVEN: Eerste aanmelding en Heraanmelding

Eerste aanmelding

U heeft nog geen pas van RVEN. Vul dan het aanmeldingsformulier in dat u kunt downloaden vanaf: www.fven.nl/rven-procedure. Stuur dit (digitaal) ingevulde formulier met de gewenste foto’s naar onze schouwcommissie: sc@lvbhb.nl.

De schouwcommissie bekijkt of de informatie volledig is. Als deze volledig is, wordt e.e.a. doorgestuurd naar RVEN voor opname. Na de betaling, wordt er dan een pas gemaakt en naar u opgestuurd.

Een aanmelding is 5 jaar geldig. Na 5 jaar dient u de aanmelding voor RVEN te verlengen:

Heraanmelding

U heeft al een pas van RVEN, maar deze is verlopen of gaat dit binnenkort doen en u bent nog de eigenaar die geregistreerd staat. Vul dan het verlengingsformulier in, dat u kunt downloaden vanaf: www.fven.nl/rven-procedure. Stuur het (digitaal) ingevulde formulier met recente foto’s naar onze schouwcommissie: sc@lvbhb.nl.

De schouwcommissie bekijkt of de informatie volledig is. Als deze volledig is, wordt deze doorgestuurd naar RVEN voor eventueel bijwerken van de gegevens in RVEN.
Na betaling, wordt er dan een nieuwe pas gemaakt en naar u opgestuurd.

Bent u een nieuwe eigenaar en wilt u de registratie op uw naam krijgen dan dient u een her-aanmeldingsformulier in te vullen, ook weer met recente foto’s. Dan wordt door de schouwcommissie bekeken of de informatie volledig is. Als deze volledig is, wordt deze doorgestuurd naar RVEN voor eventueel bijwerken van de gegevens in RVEN. Na betaling, wordt er dan een nieuwe pas gemaakt en naar u opgestuurd.

Er is (nog) onderscheid in aanmelding voor RVEN en documenteren van uw schip in het verenigings-documentatiesysteem BHS. Ons streven is dat het uiteindelijk voor onze leden alleen nodig is hun schip te documenteren in BHS en dat de gegevens die u hier heeft ingevoerd, eenvoudig doorgezet kunnen worden naar RVEN. Als dat mogelijk wordt, dan is de aanmelding voor RVEN een stuk eenvoudiger. U kunt/moet dit dan vanuit BHS regelen met één druk op de knop.

Varend Monument®

Definitie: Een Varend Monument® is een schip, dat is opgenomen in RVEN en voldoet aan zowel de algemene criteria van het Register als aan de specifieke criteria – volgens de betreffende behoudsorganisatie – voor het type schip.

Let op! Alle schepen, ouder dan 50 jaar, worden geregistreerd als Varend Erfgoed. Een enkel schip komt in aanmerking voor de aantekening Varend Monument®. Over het algemeen zal uw schip voor de aantekening Varend Monument® geschouwd moeten worden. Hiervoor wordt een extra bedrag in rekening gebracht.

Het is aan de schouwcommissie van LVBHB, of uw schip hiervoor in aanmerking komt. Als u meent dat uw schip in aanmerking komt, neem dan contact op met de schouwcommissie: sc@lvbhb.nl voor overleg. Deze zal vanuit haar hoedanigheid vrijwel altijd vragen om extra informatie.