BHS 2.0 is nieuw en er kunnen nog wat onvolkomenheidjes in zitten.
Op- en of aanmerkingen over BHS 2.0, graag per mail naar dba@lvbhb.nl.
Bekijken Heliades (BHS-nummer: 14596)
U bent niet ingelogd.
U kunt eventueel wel schepen zoeken en bekijken via BHS.