Bronnen Waardestellend Kader

In 2010 verbond de LVBHB zich aan een convenant om het waardestellend kader (WSK) voor het mobiel erfgoed te gaan gebruiken bij haar registraties. In een reeks artikelen in de Bokkepoot (vanaf nr. 236) gaat Frank Bos ik in op vijf vormen van authenticiteit gebruikt in het WSK. In dit dossier vind je de links naar documenten op Internet waar in de artikelen naar gerefereerd wordt. Klik op de titel van een document, het opent in een nieuw tabblad of venster.

Deze pagina is terug te vinden via het hoofdmenu, Dossiers > WSK

Bokkepoot 236 p. 44 e.v.

Convenant strekkende tot de instandhouding van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed,
Hoorn 30 maart 2010. Zie ook de website Mobiele Collectie Nederland.

Een waardestellend kader voor het mobiel erfgoed,
Projectdocument waardestellend kader en ‘etalage’, 2005.

Bokkepoot 237 p. 48 e.v. (dec. 2019)

Op de museale weegschaal, collectiewaardering in zes stappen,
2013 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Scherven, schepen en schoeiingen,
Basisrapportage Archeologie 43

Bokkepoot 238 p. 44 e.v. (mrt 2020)

Liggers Scheepsmetingsdienst (nov. 2019 verplaatst naar S2HO.nl)
Pagina met uitleg
Zoekscherm

RVEN register

Bokkepoot 242 p. 46 e.v. (mrt 2021)

De Erfgoedmonitor