Onderstaand de tekst van de mail aan het ILT aangaande: vragen n.a.v. situatie keuringen voor CBB/CvO.

Daarna het antwoord van de ILT.

Wat mij betreft teleurstellend; geen enkel nieuw aanknopingspunt. Dit had ik ook al telefonisch doorgekregen….
Wat nu??

Groet

Rolf

Leeuwarden, 8 november 2023
Van : R.S. van der Mark ; voorzitter LVBHB
Aan : ILT
Betreft: vragen n.a.v. situatie keuringen voor CBB/CvO

Geachte heer,mevrouw,

De LVBHB heeft ca. 1700 pleziervaartuigen waarvan veel certificaatplichtig. In totaal zijn er naar schatting in Nederland 3300 pleziervaartuigen conform ES-TRIN hst 26. Begrijpelijk dat vele leden zich zorgen maken over de ontstane situatie t.a.v. het
opschorten van de NBKB accreditatie.

De grootste zorg is het rampscenario dat de termijn van keuren voor het certificaat voor onze schepen wordt overtreden, daarmee de overgangsbepalingen vervallen en dat ze in dat geval aan de nieuwbouweisen van het ES-TRIN moeten gaan voldoen. Dat kunnen ze niet, historische schepen zijn daar niet op gebouwd. Varende museumschepen verliezen daarmee bovendien hun bestaansrecht.

In het geval van een al lopend certificeringsproces:

 • Hoeveel vertraging loopt dat op?
 • Komt mijn certificaat nog ‘op tijd’?
 • Wat indien het certificaat inderdaad te laat komt (geheel buiten de schuld van de aanvrager)?
 • Is er een mogelijkheid van een voorlopig certificaat (in geval van nood)?
 • Ben ik mogelijk mijn overgangsbepalingen kwijt (= het ultieme rampscenario)?

In het geval de keuring nog aangevraagd moet worden:

Bij welke bureaus kan ik nog wel terecht (BSC, Register Holland) maar in hoeverre is daar nog capaciteit?

 • Krijgt de beroepsvaart voorrang?
 • Wat indien de keuring niet ‘op tijd’ kan worden uitgevoerd (buiten de schuld van de aanvrager)?
 • Is er een mogelijkheid van een voorlopig certificaat (in geval van nood)?
 • Ben ik mogelijk mijn overgangsbepalingen kwijt (= het ultieme rampscenario)?

Er is grote behoefte aan duidelijkheid omtrent:

 • Wat eventuele gevolgen zouden kunnen zijn
 • Wat aangeraden wordt door ILT om rampscenario’s te vermijden, bijv. in ieder geval op tijd aanvragen of juist veel eerder?

Ik zou het zeer op prijs stellen antwoorden op de vragen in deze brief te krijgen. Wellicht in de vorm van een (digitaal) overleg met schriftelijke bevestiging achteraf?

Namens de LVBHB en mede namens andere behoudsorganisaties:

Stichting tot Behoud van Authentieke stoomvaartuigen en Motorsleepboten (B.A.S.M.)
Nautische Vereniging Oude Reddings Glorie (N.V.O.R.G.)
Stichting Langedijk Waterrijk (S.L.W)
Stichting Kotterzeil en Behoud (S.K.Z.)
Vereniging van Booteigenaren “Oude Glorie” (V.B.O.G.)
Vereniging De Motorsleepboot (V.D.M.S.)

Rolf van der Mark, voorzitter LVBHB

 

 

En dan hier het antwoord van de ILT

Geachte heer Rolf van der Mark,

Excuus voor mijn late reactie, maar wij zouden nog terugkomen op de werkwijze die gehanteerd moet worden.

Naar aanleiding van uw vraag over de certificering van uw schip bij het NBKB kunnen wij u informeren met de volgende algemene werkwijze.

Schorsing van de accreditatie
De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft de accreditatie van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) geschorst vanaf 26 oktober 2023. Deze schorsing heeft gevolgen voor de werkzaamheden die het NBKB namens de ILT mag uitvoeren. Het NBKB is geïnformeerd over welke werkzaamheden zij ten tijde van de schorsing mogen uitvoeren.

Afgifte certificaten door het NBKB
Als er voor 26 oktober 2023 een aanvraag tot certificering bij het NBKB is ingediend en het onderzoek voor deze datum is afgerond kan het NBKB de aanvraag wellicht nog afronden en overgaan tot afgifte van het Certificaat. Hiervoor dient er contact opgenomen te worden met het NBKB. Afhankelijk van de specifieke situatie kan het NBKB informeren of zij voor het specifieke schip van dienst kunnen zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient er contact opgenomen te worden met een van de andere erkende keuringsinstanties of klassenbureaus.

Als het onderzoek nog niet volledig was afgerond voor 26 oktober 2023 en/of er geen aanvraag was ingediend bij het NBKB voor deze datum kan het NBKB het onderzoek momenteel niet afronden en niet overgaan tot afgifte van het Certificaat. U kunt in dit geval een nieuwe aanvraag indienen bij een van de andere erkende keuringsinstanties of klassenbureaus. Indien van toepassing kunt u hierbij vermelden dat u reeds een aanvraag heeft gedaan bij het NBKB en aangeven of er al onderzoek heeft plaatsgevonden. De keuringsinstantie of klassenbureau zal dan het dossier opvragen bij het NBKB.

Voor nieuwe aanvragen kunt u contact opnemen met een van de andere erkende keuringsinstanties of klassenbureaus. Het NBKB kan u nog wel van dienst zijn ingeval van wijzigingen aan gasinstallatie, meetbriefgegevens op het certificaat, of van de scheepsnaam of naam- en adreswijzigingen in het certificaat.

De contactgegevens van de erkende keuringsinstanties en klassenbureaus kunt u vinden op: Klassenbureaus en keuringsinstanties binnenvaart | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact met ons op. Dat kan door te antwoorden op deze mail.

Wij horen graag uw mening over onze dienstverlening.
Wilt u een paar korte vragen beantwoorden? Klik dan hier.
Bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Inspectie Leefomgeving en Transport