Wet- & Regelgeving2023-11-19T20:01:26+01:00

Werkgroep Wet- & Regelgeving

Doel van de werkgroep: op de hoogte zijn en blijven van de (inter)nationale wet- en regelgeving betrekking hebbend op de binnenvaart, reageert pro-actief en waarborgt daarmee de belangenbehartiging van de Vereniging.

Het werkterrein van de werkgroep. Klik om te vergroten. Als lid heb je stemrecht, als deelnemer en waarnemer niet.

Namens de vereniging:

 • Houdt de werkgroep zichzelf op de hoogte door zich in te lezen;
 • Geeft de werkgroep (on)gevraagd advies en voorlichting aan bestuur en leden;
 • Participeert de werkgroep in relevante (inter)nationale overlegorganen;
 • Doet de werkgroep zo nodig wijzigingsvoorstellen.

Als vertegenwoordiger van onze vereniging spreken we, waar nodig, ook namens de FVEN.

Activiteiten

De werkgroep richt zich op binnenvaart-regelgeving die (mede) betrekking heeft op de grotere erfgoedschepen. Zoals de vaarbewijsplicht, het Binnenschipcertificaat (CvO/CBB, het verplichte attest betreffende de technische staat van een schip) en het gebruik van sommige elektronische hulpmiddelen.

Wat betreft de technische staat kan varend erfgoed lang niet altijd voldoen aan de geldende voorschriften uit de Europese Standaard ES-TRIN. Dat kan soms kostbare aanpassingen vergen. Een groot deel van de vaartuigen maakt gebruik van de zogeheten Overgangsbepalingen maar uiteindelijk zal een aantal daarvan vervallen. Dit zijn belangrijke onderwerpen die volop onze aandacht hebben.

Dossiers

Vanwege het internationaal overleg dienen we een aantal dossiers nog vertrouwelijk te behandelen. Andere zijn afgehandeld, in een aantal gevallen succesvol voor ‘onze schepen’.

 • Zo hebben we bereikt dat we harde zwemvesten mogen gebruiken in plaats van automatisch opblaasbare met iedere twee jaar een verplichte keuring.
 • Voor geluid bij de stuurstand is het gelukt op soepeler regelgeving uit te komen, voor schepen met oude motoren een behoorlijke kostenbesparing.
 • Als onverhoopt je Binnenschipcertificaat verlopen zou, vervallen ook de Overgangsbepalingen die van toepassing waren. Het is nog niet zeker maar het lijkt erop dat in samenwerking met anderen een versoepeling onderweg is en de Overgangsbepalingen van kracht blijven. Maar let op: deze wijziging in nog niet definitief van kracht, dus zorg dat je op tijd het certificaat verlengt, want nu nog verlies je het recht op de overgangsbepalingen.
 • De werkgroep heeft kunnen voorkomen dat varend erfgoed verplicht wordt mee te doen met het Binnenvaartlabelsysteem (een milieulabel voor emissie van motoren) en de daaraan verbonden kostbare keuring.
 • Ook het wél toestaan van een USB-verbinding tussen AIS en een ECDIS-kaartsysteem bespaart onze leden weer onnodige kosten.

Dossiers waarin tot op heden nog geen succes is behaald zijn het blokvolume als criterium voor de verplichting van het Binnenvaartcertificaat en het plaatsen van een kostbare Stage V-motor bij her-motorisering.

Samenstelling werkgroep

 • In de werkgroep bijten de volgende leden zich vast in deze materie:
 • Fred van Beelen (coördinator);
 • Martin de Boer;
 • Frank Bos;
 • Henri Derksen;
 • Rob Klaassen;
 • Bouke Veltman;
 • Simon de Waard
 • Cor Bolt

Ook zin in het bestuderen en bediscussiëren van regelgeving? Laat het ons weten via dit e-mailadres:

wenr-binnenvaart@lvbhb.nl

Nieuws over Wet- en regelving

Wet- & regelgeving (FVEN)

4 april 2019|

Wet- & Regelgeving (FVEN) Onderstaand enkele items van de FVEN aangaande Wet- & regelgeving. 6.0 Concept verslag Platform Wet.23 feb 2019 6.1 Concept Matrix W en R gebied [...]

Ga naar de bovenkant