Ook het Varend Erfgoed wil haar bijdrage leveren aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de klimaatverandering het hoofd te bieden.

Deutz VM uit 1929 (Terra Nova)

Willen en kunnen zijn twee kanten aan eenzelfde problematiek. Willen is randvoorwaarde en daar is geen twijfel. Kunnen ligt gecompliceerder. Varend Erfgoed is niet voor niets erfgoed en bij iedere verandering of ingreep dienen we ons af te vragen of het behoud van dit erfgoed in gevaar komt. Een heel duidelijk voorbeeld: een sleepboot die haar historische waarde ontleent aan de motor wordt sterk “gedevalueerd” indien deze motor verwijderd zou worden en vervangen door een andere/modernere motor (bijv. elektromotor). In dit voorbeeld ligt het veel meer voor de hand te zoeken naar milieu-vriendelijke brandstoffen ter vervanging van de klassieke diesel.

Energietransitie reikt verder dan alleen de voortstuwing. Onze schepen worden voor een groot deel ook bewoond. Ook die woonfunctie vergt energie: voor verwarming en elektriciteit. Ook daar zullen we in het kader van energietransitie bij stil moeten staan.

In 2020 is een eerste notitie “Varend Erfgoed en energietransitie” opgesteld, klik hier (PDF opent in nieuw venster of tabblad).