Alle informatie over de stichting Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen staat nu overzichtelijk bij elkaar op een nieuwe website adviesorgaan-traditionele-vaartuigen.nl

Waar gaat dit ook alweer over? Uiterlijk 30 december 2018 moest een deel het Varend Erfgoed over een Certificaat van Onderzoek (CvO) beschikken. Die wettelijke certificaatplicht geldt voor alle pleziervaartuigen van 20 meter of langer (of als lengte x breedte x diepgang 100 kubieke meter of meer is).

Voor certificaat plichtige schepen, die nog geen certificaat hebben, geldt na 31-12-2018 dat het gebruik maken van de overgangsregeling niet meer mogelijk is. De enige optie is nu nog het certificeren als Traditioneel Vaartuig (beschreven in Hoofdstuk 24 van ES-TRIN). Het ATV is een door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkende instelling die mag adviseren over de vraag of een vaartuig  al dan niet een Traditioneel Vaartuig is.

Klik hier om naar de nieuwe website van het ATV te gaan: https://adviesorgaan-traditionele-vaartuigen.nl/