ILT verlengt de termijn voor indienen van de aanvraag eenmalig en tevens laatste keer tot 1 februari 2021.

Bericht van de FVEN / LVBHB werkgroep Wet- & Regelgeving: bij het laatste Overleg Techniek en Nautiek Binnenvaart (OTNB) kregen wij van het ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het verzoek om dit naar onze achterban te sturen.

Oproep van ILT

Voor diegene die hun certificaat moeten verlengen of al hadden moeten verlengen, wordt dringend gevraagd actie te ondernemen en dit aan te vragen. De termijn om dit voor 23 november 2020 te doen, is eenmalig en tevens laatste keer verlengd tot 1 februari 2021. Hierna vervalt het certificaat.

Bij aanvraag heeft u de tijd tot 1 augustus om te keuren.

Voor de details zie deze pagina van ILT: https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-binnenvaart/handhaving-op-geldigheid-van-documenten