Info20M

Het “informatieblad grote pleziervaart” was een elektronisch medium voor de eigenaren van:

  • pleziervaartuigen met een lengte van 20 meter of groter
  • sleep- en duwboten die voor de pleziervaart worden gebruikt

Met nummer 94 sloot Janneke Bos in december 2020 de lang lopende reeks informatiebladen voor de grote pleziervaart af. Het archief is nog terug te vinden via https://bosq.home.xs4all.nl/info_20m.htm.

De reeks begon in 1988 onder de naam M3, specifiek voor wachtschepen van Scouting Nederland. Veelal zijn dat historische binnenvaartschepen. De redactie werd gevormd door Henk Bos en Joep Brasser, toen al met ondersteuning van Janneke Bos en Ge Bos-Thoma.

Vanaf 2006 verscheen INFO 20M, “Informatieblad grote pleziervaart” met als vaste schrijvers en samenstellers vader Henk en dochter Janneke Bos. De nummering vanaf 22 is een voortzetting van M3, maar het richt zich nu op alle “eigenaren, schippers en andere betrokkenen van pleziervaartuigen langer dan* 20 meter” Aanleiding was het verschijnen van de concept Binnevaartwet, waarin bepaald werd dat deze schepen moeten gaan voldoen aan Europese certificeringen.

Na het overlijden van Henk Bos in 2014 heeft Janneke het blad voorgezet. In maart 2017 is zij vanwege haar grote inzet op het gebied van wet- en regelgeving tot Lid van Verdienste van de LVBHB benoemd.

In het voorwoord van het laatste nummer 94 op blz. 3/4 legt zij uit waarom ze er nu mee stopt, maar ook dat we nog veel van haar gaan horen en vooral: lezen. De website blijft bestaan als archief, maar zal niet meer bijgewerkt worden.

*) Voor alle zekerheid: in INFO 20M kom je vaak tegen “langer dan 20 meter”. Inmiddels is duidelijk geworden dat de CvO/CBB regelgeving geldt voor “20 meter en langer” of een blokvolume onder water van “100 m3 of meer”. Dus inclusief 20,00 meter en 100 m3.