Communicatie & PR2021-10-14T21:35:36+02:00

Werkgroep Communicatie & PR

De werkgroep levert een bijdrage aan de interne en externe communicatie van de vereniging door o.a.:

  • Ondersteunen van het bestuur in het breed uitdragen van onze standpunten richting beleidsmakers en –beslissers,
  • Het stimuleren van doelgroepgerichte, transparante communicatie, bijv. via social media,
  • Het vergroten van onze bekendheid door gebruik van onze huisstijl en door activiteiten richting het grote publiek.

Contact

communicatie@lvbhb.nl

De werkgroep

Slechte tijden

De werkgroep Communicatie & PR heeft bijna twee jaar een kwijnend bestaan geleden. Sommige leden van de werkgroep hebben door drukte of gezondheid hun activiteiten moeten staken en een van de leden die al heel lang actief was in de werkgroep is ons helaas ontvallen. Een jaar geleden waren we met te weinig over om het onderhanden werk goed aan te pakken, laat staan nieuwe acties te ontwikkelen. In die tijd is er nauwelijks actie geweest in de externe communicatie die het bestuur zou moeten ondersteunen in het breed uitdragen van onze standpunten richting beleidsmakers en –beslissers en het grote publiek.

Goede tijden

Nu is de werkgroep weer alive and kicking. Nieuwe werkgroepleden met elkaar aanvullende kwaliteiten hebben zich aangemeld dus kunnen we weer over een breed front inzetten. Ieder lid heeft een specifiek aandachtsgebied maar we werken natuurlijk zoveel mogelijk samen in clusters.

De vernieuwde (en gemiddeld ook verjongde), frisse en enthousiaste werkgroep bestaat nu uit de volgende leden:

Willem Bast webredacteur webredactie@lvbhb.nl
Hendrik Bijnsdorp wnd coördinator, lijst externe contacten, uitnodigingen
Erik Colombijn ondersteuning lobby en promotie, persmappen
Daphne Keizer ontwerpen 3D-promotiemateriaal en beursstand
Kars Keizer ontwerpen 3D-promotiemateriaal en beursstand
Joachim Koops film, fotografie, grafisch ontwerp, beeldbank
Rolf van der Mark bestuursvertegenwoordiger, beursmateriaal
Iris Rood beheer Facebook- account en Twitter
Marieke Vreeswijk ontwerpen 2D-promotiemateriaal socialmedia@lvbhb.nl

 

We zijn nog op zoek naar een enthousiaste coördinator, iemand die de kar gaat trekken op het gebied van het beleid van de werkgroep, de daaruit volgende operationele plannen en het aansturen van de diverse werkzaamheden. En ook iemand die actief onze perscontacten wil ontwikkelen, liefst met kennis van de wereld van pers en media, is van harte welkom.

Wat doen we zoal?

Opening Erfgoedmanifestatie 2019 in Alkmaar met gasten

Door de beperkingen in het maatschappelijk leven, veroorzaakt door het coronavirus, hebben we qua aanpak het roer drastisch om moeten gooien. Om bestuurders en beleidsmakers te interesseren voor onze standpunten maakten we tot voor kort vooral gebruik van de uitstraling die onze publieksevenementen heeft. Nu is dat niet meer mogelijk, een situatie die nog wel langere tijd kan aanhouden. Maar gelukkig denken alle hersenpannen in de werkgroep op volle sterkte mee en dus zijn we ideeën aan het uitwerken om binnen de huidige beperkingen toch de trom te roeren.

LVBHB folder

Maar ook het gewone werk loopt door, zoals aan de website en de Facebook- en Twitteraccounts, het vergroten van onze herkenbaarheid door het verder uitrollen van de LVBHB-huisstijl, het maken van reclame voor de vereniging en ons varend erfgoed. De mooie en stoere pet met logo die we sinds kort aan de LVBHB-webwinkel hebben kunnen toevoegen is van het laatste een voorbeeld.

 

Presentatie

De algemene LVBHB presentatie (PowerPoint en PDF) is beschikbaar via deze pagina (alleen voor leden).

Vacatures

Coördinator

De werkgroep Communicatie & PR is nog op zoek naar een enthousiaste coördinator die zich met name bezig wil houden met het beleid van de werkgroep. In de werkgroep zitten gemotiveerde mensen met competenties op diverse terreinen van PR en communicatie en, niet onbelangrijk, kennis van de varende erfgoedwereld. Wat we nodig hebben is iemand die de lijnen kan uitzetten en bewaken en die in overleg met het LVBHB-bestuur het beleid van de werkgroep formuleert.

Voor iemand met organisatietalent en het vermogen om te plannen en delegeren die bereid is hier een paar uurtjes per week in te steken is dit een superleuke klus!

Business News Radio interviewt de LVBHB voorzitter

Pers- en mediacontact

We zoeken ook iemand die actief onze perscontacten wil ontwikkelen. Het liefst iemand met kennis van de wereld van pers en media die korte verbindingslijnen kan creëren naar relevante pers- en media-organisaties.

 

Nieuws

Vragen over communicatie

28 juni 2017|

Leest u dit? Dan heeft u vraag 3 van de communicatie enquête al positief beantwoord! Het bestuur van de LVBHB [...]

Ga naar de bovenkant