Ambachten

Traditionele scheepsambachten staan onder druk. Het aantal beoefenaren neemt af door verdere commercialisering van scheepswerven, vergrijzing en gebrek aan aandacht. Het project “Traditionele Ambachten Varend Erfgoed” (TAVE) beoogt dit “tij te keren”.

Uit een scala van scheepsambachten zijn vier technieken gekozen met maatschappelijke relevantie ten behoeve van het behoud (in originele staat!) van de huidige collectie Varend Erfgoed. Lees meer over: