Zusterorganisaties

Hier vindt u verwijzingen naar andere behoudsorganisaties, koepels zoals het FVEN, etc.

Organisatie Link
Federatie Varend Erfgoed Nederland – FVEN (ex-FONV) www.fven.nl
Scheepspost, digitale nieuwsbrief voor het Varend Erfgoed scheepspost
Willemsoordwerfgoed – Reunie LVBHB 2014 www.willemsoordwerfgoed.nl
Vereniging De Binnenvaart www.debinnenvaart.nl
Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten – SSRP www.ssrp.nl
Vereniging voor Beroepschartervaart – BBZ www.beroepschartervaart.nl
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij – KNRM www.knrm.nl
Landelijke Woonboten Organisatie – LWO www.lwoorg.nl
St. tot Behoud van Authentieke Stoom- en Motorsleepboten – BASM www.basm.nl
Vereniging De MotorSleepboot – VDSM www.motorsleepboot.nl
Vereniging Botterbehoud www.botterbehoud.nl
Stichting Behoud Hoogaars – SBH www.hoogaars.nl
Stichting Kotterzeilen en kotterbehoud – SKZ www.kotterzeilen.nl
Vereniging Stoomvaart www.stoomvaart.nl
Old Gaffers Association NL www.oldgaffers.nl
Vereniging Koggeschuiten www.koggeschuiten.nl
Tuindersvlet Vereniging Amsterdam – TVA www.tuindersvlet.nl
Sociëteit Olie & Stoom – SOS sos.stuurhut.nl
Sleep en Duwvaart www.sleepduwvaart.nl
Stichting Mobiele Collectie Nederland www.mobiel-erfgoed.nl
Federatie Industrieel Erfgoed Nederland – FIEN www.industrieel-erfgoed.nl