Wanneer ben je certificaat plichtig? De juiste grenzen.

In verschillende publicaties (van de LVBHB en van de FVEN) is er een niet geheel correcte tekst geplaatst t.a.v. de vraag wanneer een schip certificaat plichtig (“CvO”) is. Met dank aan Henri (lid van de Werkgroep Wet -en Regelgeving Binnenvaart) volgt hier een verbetering c.q. correctie.

De gebruikte tekst luidde: De wettelijke certificaatplicht geldt voor alle pleziervaartuigen langer dan 20 meter (of als lengte x breedte x diepgang meer dan 100 kubieke meter is)

Dit is onjuist en moet zijn:

De wettelijke certificaatplicht geldt voor alle pleziervaartuigen met een lengte vanaf  20,00 meter of langer en als het zgn. onderwater blokvolume lengte x breedte x diepgang  100,0 kubieke meter of meer is. Ter toelichting : het gaat dus NIET om de  waterverplaatsing; het blokvolume is altijd  groter (zeker als het geen platbodem betreft maar bijvoorbeeld een ex-sleepboot, ex-visserschip, ex-reddingboot of jacht). Klik hier voor meer informatie over het blokvolume.

Rolf van der Mark / Henri Derksen