Noorderschippers2018-09-07T11:12:48+00:00

Noorderschippers

De Noorder Schippers vormen de noordelijke afdeling van de LVBHB. waaronder wordt verstaan Groningen, Friesland, Drenthe, een gedeelte van Overijssel en Ost-Friesland (Duitsland).

Contact

Frits Veldmeijer (noorderschippers@lvbhb.nl)

Nieuws