Pers2024-06-05T13:21:24+02:00

Pers

De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (of LVBHB) is opgericht in 1974 en zet zich in om oude bedrijfsvaartuigen te behouden. Het is de grootste behoudsorganisatie voor varend erfgoed in Nederland. Nederland bezit de grootste collectie varend erfgoed ter wereld!

De LVBHB heeft bijna 1900 leden en die op dit moment bij elkaar 2529* schepen gedocumenteerd hebben (*stand okt. 2019). Dat zijn niet alleen vrachtschepen (tjalken, klippers, Luxe Motoren), maar ook vissersschepen, veerponten, parlevinkers en werkbootjes. Vrijwel alle schepen zijn in handen van particulieren, die hun schip vaak letterlijk van de sloop hebben gered. De schepen worden zonder subsidie, met veel liefde en kennis in de vaart gehouden.

De LVBHB is een pure vrijwilligersorganisatie waarin vele actieve leden bijdragen in bestuur, werkgroepen en commissies.

Wat wil de LVBHB?

De doelstelling van de LVBHB is het behoud van Historische Bedrijfsvaartuigen en de daarbij behorende traditionele scheepsambachten. Dit behoud staat onder druk door o.a. de toenemende druk van wet-en regelgeving (zowel Europees, nationaal als regionaal) en de verminderde financieringsmogelijkheden van een schip.

Welke strategische prioriteiten heeft de LVBHB?

 1. “Laten zien” : bekend worden bij het publiek, overheden, etc.;
 2. “Aanschuiven”: wet-en regelgeving nauwgezet volgen en in overleg komen met alle relevante overheden;
 3. “Registreren”: de schepen registreren en laten zien in het publiek toegankelijke Register Varend Erfgoed Nederland;
 4. “Borgen”: kennis van zowel historie als restauratie van schepen en de kunde van oude ambachten bewaren en delen.
 5. “Mogelijk maken”: belangenbehartiging t.a.v. vaarmogelijkheden, ligplaatsen en financiering.

Jubileumjaar

De LVBHB is opgericht in 1974. We bestaan in 2024 dus een halve eeuw. En dat willen we
vieren! De drie voornaamste onderdelen:

 •  Officiële opening in Den Haag op 23 mei 2024
  Op 23 mei 2024 verzamelden zich 65 schepen van de LVBHB en van andere behoudsorganisaties in Den Haag om het jubileumjaar af te trappen. Dit was een groot succes!  Meer over de opening…
 • Varend ErfgoedTour van 6 juli t/m 18 augustus 2024
  https://www.lvbhb.nl/actueel/jubileumjaar-2024/erfgoedtour-2024/
 • Slotsymposium in Amersfoort op 14 november 2024
  Op 14 november sluiten we het jubileumjaar af met een symposium:
  ‘Varend Erfgoed met toekomst’. Voor dit symposium zijn we te gast in het
  gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij de Koppelpoort
  in Amersfoort.

Relatie met de pers

De (goede) relatie met de media is voor de LVBHB zeer belangrijk. We nodigen daartoe regelmatig de pers uit voor nadere kennismaking via bijvoorbeeld het meevaren bij evenementen (bijv. Sail Amsterdam).

Belangstelling? Neem contact op met communicatie@lvbhb.nl

Woordvoerder:

Persberichten

Hier onder vindt u alle verwijzingen naar uitingen in de pers:

Opening Den Haag

De Erfgoedtour

   – Algemeen
interview met Frank Ratelband
(LVBHB zet varend erfgoed in jubileumjaar in de spotlights)
(Jubilerend varend erfgoed op tournee door Nederland)
– April 2024 – SWZ Maritime
          (page 20 – LVBHB 50 jaar)
   – Etappeplaatsen
– Groningen
           – Vreeswijk
                    – de Beugelaer, 24 april 2024
           – Willemstad
                    – Visit Brabant

Symposium

 

Ga naar de bovenkant