Het overzicht “Ligplaats zoekt schip” van de werkgroep Havens en Ligplaatsen heeft een flinke update gekregen.

Heeft u een schip, maar geen ligplaats? Havens en Ligplaatsen heeft alle momenteel bij haar bekende beschikbare ligplaatsen in kaart gebracht, zowel permanente als winterplekken. Dit overzicht is bijgewerkt op 24 mei 2020.

Aanvullingen? Meer ligplaatsen? Een ligplaats vervallen? Laat het ons weten per mail.

ALKMAAR

Gedurende het winterseizoen (oktober tot en met april) zijn er ligplaatsen beschikbaar voor historische schepen in het centrum van Alkmaar. De ligplaatsen worden per maand of per periode verhuurd tegen een gereduceerd wintertarief. Ter plaatse zijn er diverse walstroomkasten aanwezig met 230V en 400V. Schepen met duurzame verbranding genieten de voorkeur.

Informatie en aanmelding: havens@alkmaar.nl (ter attentie van havenbeheerder Paul Litjens) of 06 41 52 06 57

AMERSFOORT

De gemeente Amersfoort biedt eigenaren van historische bedrijfsvaartuigen de mogelijkheid om te overwinteren in het hartje van de stad. Vanaf 1 oktober tot 1 april kunt u ligplaats innemen aan een comfortabele steiger, voor stroom en watertappunten wordt gezorgd. Indien uw schip aan de vastgestelde criteria voldoet, komt u in aanmerking voor een ligplaats met een gereduceerd wintertarief, waarbij geldt dat maximaal 20 meter lengte in rekening wordt gebracht.

Informatie en aanmelding: mt.chandoe@amersfoort.nl (havenmeester).

AMSTERDAM

De Museumhaven Amsterdam biedt in het hart van Amsterdam ligplaats aan originele, monumentale voormalige bedrijfsvaartuigen, die het beeld op het water rond 1900 en daarna bepaalden. De permanente ligplaatsen zijn allemaal bezet. Wel is er de mogelijkheid voor passanten om maximaal 2 weken bij een havenligger langszij te liggen.

Informatie en aanmelding: museumhavenamsterdam.nl

DEN HELDER (Koopvaardersbinnenhaven)

Port of Den Helder biedt schepen uit de zeilende chartervaart de gelegenheid om te overwinteren aan de Flaneerkade in de Koopvaardersbinnenhaven. Hiervoor worden vanaf 1 oktober tot 1 april geen havengelden in rekening gebracht. De ligplaatsen zijn voorzien van aansluitingen voor elektriciteit. De Flaneerkade ligt op een steenworp afstand van het stadscentrum en grenst aan Museumhaven Willemsoord.

Informatie en aanmelding: info@podh.eu

DEN HELDER (Museumhaven Willemsoord)

Museumhaven Willemsoord heeft nog ruimte voor enkele historische bedrijfsvaartuigen. Willemsoord, de voormalige Rijkswerf van de Koninklijke Marine, biedt een unieke historische maritieme omgeving, en de faciliteiten w.o. kades, werkplaatsen en scheepshelling maken het tot een zeer aantrekkelijke plek. Ook een verblijf van meerdere weken behoort tot de mogelijkheden.

Informatie en aanmelding: museumhavenwillemsoord.nl of 06 22 90 89 63

DOKKUM

De laatste jaren is er fors geïnvesteerd in het voorzieningenniveau van de historische binnenhaven Grootdiep in het centrum van Dokkum. Wanneer in het najaar de laatste passant de stad heeft verlaten zijn hier gedurende het winterseizoen (oktober tot en met maart) ligplaatsen beschikbaar voor historische schepen (50 jaar en ouder). Historische schepen die niet worden bewoond kunnen gratis (m.u.v. de maand oktober) worden afgemeerd. Voor bewoonde schepen worden de ligplaatsen per maand verhuurd tegen een speciaal tarief. De haven beschikt over diverse walstroomkasten, drinkwaterfaciliteiten en afgiftepunten voor afvalwater.

Informatie en aanmelding: f.hettema@noardeast-fryslan.nl

DORDRECHT (Leefwerf de Biesbosch)

Leefwerf De Biesbosch combineert wonen én werken aan boord van monumentaal varend erfgoed. De voorkeur gaat uit naar scheepstypen vanaf het formaat spits, die voor Dordrecht en de periode van de wederopbouw typerend zijn. In 2020 wordt het eerste gedeelte van de Leefwerf aangelegd. De planning is dat dit deel medio 2020 klaar is. Geïnteresseerd in een ligplaats bij Leefwerf De Biesbosch? Hou dan de website van de LVBHB en de Bulletalie in de gaten of kijk voor de voortgang van het project op leefwerfdebiesbosch.nl

Informatie en aanmelding: leefwerfdebiesbosch@gmail.com (Stichting Leefwerf De Biesbosch)

DORDRECHT (Wolwevershaven)

Wanneer in de Dordrechtse Wolwevershaven permanente liggers niet op hun ligplaats liggen, mogen deze door passanten worden ingenomen. Drinkwater en elektriciteit zijn beschikbaar tegen kostprijs. Belangrijkste eisen: historisch bedrijfsvaartuig, bouwjaar vóór 1935, lengte tussen 20 en 37 meter, bewoond. Geïnteresseerde passanten maken rechtstreeks met de ligplaatshouder afspraken over datum en duur, tijdelijke ligplaatsruil, een eventuele geldelijke vergoeding, enzovoort.

Informatie: g.vankatwijk@freeler.nl

GORINCHEM (historische haven)

Tijdens de vakantieperiode verlaten verschillende permanente liggers onze historische haven. Schepen tot 23 meter mogen dan gebruik maken van deze tijdelijk vrijgekomen ligplaatsen. Historische schepen krijgen in de historische haven 50 procent korting op het reguliere havengeldtarief. Voor deze passanten zijn geen speciale water- en elektriciteitsaansluitingen op deze locatie beschikbaar.

Informatie en aanmelding: lingehavengorinchem.nl of 0183 65 93 14

GORINCHEM (Lingehaven)

Van oktober t/m april bieden we winterligplaatsen in de Lingehaven aan voor recreatievaartuigen. Dit zijn onbewoonde schepen, die niet bestemd zijn als officiële woning. De ligplaatsen worden per maand verhuurd. De haven beschikt, ook in de winterperiode, over speciale water- en elektriciteitsvoorzieningen en het voorzieningengebouw is het hele jaar geopend voor passanten en mensen met een winterligplek in de Lingehaven. In het verwarmde gebouw zijn douches, toiletten, wasbakken, wasmachines en drogers. Het is de schippers niet toegestaan om op hout of kolen te stoken of allesbranders te gebruiken. Bij het toekennen van een ligplaats wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van de aanvrager.

Informatie en aanmelding: lingehavengorinchem.nl of 0183 65 93 14

KATWIJK

Sinds 2018 is Katwijk aan Zee een historische haven rijker met vier ligplaatsen voor passanten. Elektriciteit is beschikbaar, evenals een centraal punt voor drinkwater en vuilwaterafvoer. De maximale verblijfsduur is drie maanden. De bezoekende schepen moeten historisch zijn, bijvoorbeeld varend erfgoed met de status Varend Monument. Interactie met het publiek wordt zeer op prijs gesteld. De toelating wordt geregeld aan de hand van de door de gemeente Katwijk vastgestelde criteria. Stichting Katwijker Motor, eigenaar van de Katwijker Wilhelmina, beheert de haven. De in het Prins Hendrikkanaal gelegen haven ligt dicht bij het strand en alle denkbare voorzieningen bevinden zich op loopafstand. In overleg met de havenmeester is het mogelijk om buiten het seizoen een langere periode dan de aangegeven drie maanden, in de haven te liggen.

Informatie en aanmelding: info@katwijkermotor.nl en/of katwijkermotor.nl

LEEUWARDEN

De gemeente Leeuwarden heeft momenteel nog enkele vrije ligplaatsen, zowel in de museumhaven als in de reguliere havens verspreid over de stad. De Friese hoofdstad hanteert een positief ligplaatsenbeleid wanneer het gaat om goed onderhouden, bewoonde voormalige beroepsvrachtschepen, voormalige beroepssleepboten of voormalige beroepsvissersschepen. De ligplaatsen zijn voorzien van aansluitingen voor elektriciteit, drinkwater, telefoon en riool. Een vuilwaterinstallatie aan boord is verplicht. Er is over het algemeen geen gasaansluiting. Minimale ligduur is een jaar en de ligplaats is niet overdraagbaar.

Informatie en aanmelding: robert.rinzema@leeuwarden.nl of 058 233 87 66

LEIDEN (Historische Haven)

Stichting Historische Haven Leiden (SHHL) heeft regelmatig plaats voor niet commerciële passanten tot circa 23 meter wanneer permanente liggers de stad verlaten. Daarnaast beschikt de historische haven over een passantenligplaats voor maximaal 6 weken aaneengesloten. Liggeld: 7,50 per dag inclusief stroom (2019). Deelnemers aan de vlootschouw ter ere van de Leidse 3 oktober-feesten zijn vrijgesteld van liggeld van 1 t/m 5 oktober.

Informatie en aanmelding: passantshhl@gmail.com of 06 29 09 62 05

LEIDEN (Zijlsingel)

In de periode 1 april tot 1 oktober kunt u maximaal 3 dagen als passant terecht in de Zijlsingel van Leiden. Ook voor grote schepen is er voldoende en passende afmeergelegenheid.

Informatie en aanmelding: klik hier of zoek op leiden.nl naar Passantenhaven. Tel.: 071 52 19 675 (Havenkantoor Schrijversbrug)

Van oktober tot en met maart kunt u een winterligplaats aanvragen of langer liggen als passant. Er wordt een vriendelijk tarief gehanteerd.

Informatie en aanmelding: klik hier of zoek op leiden.nl naar “Ligplaatsvergunning boot”.

MEPPEL (Grachten)

In de Meppeler grachten zijn nog twee ligplaatsen voor historische bewoonde schepen beschikbaar. De gemeente verhuurt de plaatsen voor een jaar met in principe stilzwijgende verlenging. De schepen moeten qua uiterlijk en afmetingen passen in het stadsbeeld. De ligplaatsen zijn voorzien van aansluitingen voor water, elektriciteit en riolering. De stichting Schemegra adviseert de gemeente over de toewijzing van de ligplaatsen. Mocht je schip niet volledig voldoen aan de criteria, aarzel dan niet om toch contact op te nemen met de stichting.

Informatie en aanmelding: info@schemegra.nl en/of schemegra.nl

MEPPEL (Havenkom)

De Stichting Schemegra nodigt schepen met hun bemanning uit om rondom de feestdagen in Meppel te komen liggen. De bedoeling is om de havenkom te ‘versieren’ met schepen. Daarom heeft de gemeente toegezegd een maand lang geen liggeld te heffen en gratis stroom en water ter beschikking te stellen. Van de schepen wordt verwacht dat ze in ieder geval de kerstdagen tot en met oud en nieuw in de kom verblijven en dat ze kerstversiering c.q. -verlichting op het schip aanbrengen.

Informatie en aanmelding: b.sportel@ziggo.nl (Bernard Sportel, Stichting Schemegra) of 06 55 16 79 47

ROTTERDAM

Erfgoedhavens Rotterdam beheert de Rotterdamse historische havens in het centrum (w.o. het Maritiem District) en in Delfshaven. Het grootste deel van deze havens is bestemd voor het varend erfgoed, maar daarnaast wil Erfgoedhavens Rotterdam zorgen voor een bruisende, dynamische invulling van het water in het Maritiem District waar historie, moderne stad en water bij elkaar komen. De havens zijn dan ook volop in beweging. Er zijn vaste en tijdelijke ligplaatsen en in het Haringvliet is een ‘passantenkom’, ook voor niet-erfgoed schepen.

Informatie en aanmelding: info@erfgoedhavensrotterdam.nl of 010 411 52 51. Zie ook erfgoedhavensrotterdam.nl

SCHAGEN

Stichting Recreatiehaven Schagen heeft winterligplaatsen voor historische bedrijfsvaartuigen. Schepen tot spitsenmaat kunnen hier terecht. Er is een toiletgebouw met wasmachine en droger. Het watertappunt is winterproof, stroomaansluitingen zijn gezekerd op 16A. De havenmeester is dagelijks enige uren aanwezig.

Informatie en aanmelding: recreatiehavenschagen.nl en 06 53 17 32 58 (Rob de Jong, voorzitter Stichting Recreatiehaven Schagen). Zie ook recreatiehavenschagen.nl

TILBURG

De passantenhaven in de Tilburgse Piushaven is doorgaans 22 weken per jaar geopend voor de pleziervaart. Vanaf het laatste weekend van september tot en met medio april bestaat er de mogelijkheid tot winterberging. Dit geldt uitsluitend voor bewoonde schepen. Er zijn twaalf elektriciteitsaansluitingen beschikbaar. Ook drinkwater is beschikbaar.

Contactpersoon gemeente Tilburg: jan.maijen@tilburg.nl of 013 542 9372
Informatie en aanmelding: info.havens-markten@tilburg.nl,
vareninbrabant.nl (gemeente Tilburg) of piushaven.nl/passantenhaven/

VREESWIJK

Gedurende het winterseizoen (oktober tot april) zijn er ligplaatsen beschikbaar voor historische schepen tot circa 25 meter in het historische centrum van Vreeswijk. Het schip moet tijdens die periode wel bewoond zijn. De winterligplaatsen worden per periode van 3 of 6 maanden verhuurd. Drinkwater en stroom (220V en 380V) zijn beschikbaar. Voor het winterseizoen 2020/2021 zijn alle plaatsen reeds bezet.

Informatie en aanmelding: havenmeestervreeswijk@gmail.com (ter attentie van Ton Vermeulen) of 06 38 01 75 92

Vreeswijk Passantenhaven Museumhaven

Werfzaken:
De winterligplaatsen liggen in het centrum van Vreeswijk en op loopafstand van de Museumwerf Vreeswijk. Desgewenst kun je je winterverblijf gemakkelijk combineren met een werfbeurt. Neem voor werfzaken tijdig contact op met info@museumwerf.nl (werfbaas Dick van Dam).

ZUTPHEN

Stichting Hanzehaven Zutphen heeft in haar museumhaven een ligplaats beschikbaar voor een al dan niet bewoond historisch schip. De haven ligt direct aan de IJssel en circa 1 kilometer van het stadscentrum. Kijk voor een impressie op 10media.nl/museumhaven/
Informatie en aanmelding: info@museumhavenzutphen.nl