Leeuwarden 2015Heeft u een schip, maar geen ligplaats? In deze rubriek vindt u de stand van zaken per 1 maart 2017. Zie ook Bokkepoot 226. Havens en Ligplaatsen heeft alle momenteel bij haar bekende beschikbare ligplaatsen in kaart gebracht, zowel permanente als winterplekken. Een uitgebreid artikel over dit onderwerp wordt in elk maartnummer van de Bokkepoot gepublceerd. Hier de samenvatting en de links.
Aanvullingen? Meer ligplaatsen? Laat het ons weten per mail.

ALKMAAR

Gedurende het winterseizoen (oktober tot en met april) zijn er ligplaatsen beschikbaar voor historische schepen in het centrum van Alkmaar. De ligplaatsen worden per maand of per periode verhuurd tegen een gereduceerd wintertarief. Ter plaatse zijn er diverse walstroomkasten aanwezig met 230V en 400V. Schepen met duurzame verbranding genieten de voorkeur. Winterseizoen 2017-2018 is het extra aantrekkelijk om in Alkmaar te liggen. Rondom het 500-jarig jubileum van de Grote Sint Laurenskerk worden namelijk tal van evenementen georganiseerd. Informatie en aanmelding: havens@alkmaar.nl (ter attentie van havenmeester Jackelien Stam) of 06 52 49 30 61

AMERSFOORT

De gemeente Amersfoort biedt eigenaren van historische bedrijfsvaartuigen de mogelijkheid om te overwinteren in het hartje van de stad. Vanaf 1 oktober tot en met 1 april kunt u ligplaats innemen aan een comfortabele steiger, voor stroom en watertappunten wordt gezorgd. Indien uw schip aan de vastgestelde criteria voldoet, komt u in aanmerking voor het sterk gereduceerde tarief. Heeft u vragen of wilt u een winterligplaats reserveren, neem dan contact op met de heer M. Chandoe, havenmeester (mt.chandoe@amersfoort.nl)

AMSTERDAM

De Museumhaven Amsterdam biedt in het hart van Amsterdam ligplaats aan originele, monumentale voormalige bedrijfsvaartuigen, die het beeld op het water rond 1900 en daarna bepaalden. Er zijn weer ligplaatsen beschikbaar. De museumhaven is op zoek naar bijzondere vaartuigen om haar collectie aan te vullen. De voorkeur gaat uit naar schepen met een lengte van 28 tot 34 meter. De Museumhaven Amsterdam stelt het behouden en restaureren van historische bedrijfsvaartuigen centraal. Zij biedt faciliteiten voor afmeren, restauratie en onderhoud en het presenteren van deze vaartuigen aan het publiek. De haven is een lust voor ieders oog! We hebben niet alleen plek voor permanente liggers, maar ook voor passanten. Van een week tot een paar maanden: historische schepen zijn van harte welkom! Informatie en aanmelding: museumhavenamsterdam.nl

ASSEN

In 2017 vinden voor de derde keer de Asser Historische Vlootdagen (AHV) plaats. Dit evenement is bedoeld voor historische schepen zoals bijvoorbeeld skûtsjes, klippers, aken, beurtschepen, enzovoort. De schepen kunnen in Assen overwinteren. Tijdens de Vlootdagen in december is liggeld en stroom zelfs gratis. De Vlootdagen vallen samen met de kerstmarkt in Assen. Alle faciliteiten om te overwinteren zijn aanwezig, zoals een watertappunt, stroompalen en een havenkantoor met toiletvoorzieningen, douches, wasmachine en droger. Volg voor meer details de website van de LVBHB. Informatie en aanmelding via de voorzitter van de commissie AHV: bienekedrenth@me.com, zie ook de Facebookpagina AHV

ASSENDELFT

Jachthaven Nauerna in Assendelft (NH) heeft een ligplaats beschikbaar voor een historisch schip met de maximale afmeting 25 x 5,5 meter. In deze jachthaven liggen houdt in dat u zich niet officieel kunt inschrijven als inwoner van de gemeente Zaanstad, permanent aan boord verblijven wordt echter gedoogd. Het voormalige bedrijfsvaartuig moet aan bepaalde criteria voldoen, waarbij een goed onderhouden schip met een nette uitstraling de voorkeur heeft. Er is elektriciteit en water beschikbaar. Voor meer informatie zie ook jachthavennauerna.nl of 06 132 14 094.

DEN HELDER (Museumhaven Willemsoord)

Museumhaven Willemsoord heeft nog ruimte voor enkele historische bedrijfsvaartuigen. Willemsoord, de voormalige Rijkswerf van de Koninklijke Marine, biedt een unieke historische maritieme omgeving, en de faciliteiten (kades, werkplaatsen, helling etcetera) maken het tot een zeer aantrekkelijke plek. Voor meer informatie zie ook museumhavenwillemsoord.nl of telefoon 06-51865404

DEN HELDER (Koopvaardersbinnenhaven)

Port of Den Helder biedt schepen uit de zeilende chartervaart de gelegenheid om te overwinteren aan de Flaneerkade in de Koopvaardersbinnenhaven. Hiervoor worden vanaf 1 oktober tot 1 april geen havengelden in rekening gebracht. De ligplaatsen zijn voorzien van aansluitingen voor elektriciteit. De Flaneerkade ligt op een steenworp afstand van het stadscentrum en grenst aan Museumhaven Willemsoord. Voor nadere informatie: info@museumhavenwillemsoord.nl

DOKKUM

De laatste jaren is er fors geïnvesteerd in het voorzieningenniveau van de historische binnenhaven Grootdiep in het centrum van Dokkum. Wanneer in het najaar de laatste passant de stad heeft verlaten zijn hier gedurende het winterseizoen (oktober tot en met april) ligplaatsen beschikbaar voor historische schepen (50 jaar en ouder). Historische schepen die niet worden bewoond kunnen gratis worden afgemeerd. Voor bewoonde schepen worden de ligplaatsen per maand verhuurd tegen een speciaal tarief. Naast de aanwezigheid van diverse walstroomkasten beschikt de haven ook over drinkwater en afvalwater afgiftepunten. Voor meer informatie over de tarieven en voorwaarden, of om u aan te melden kunt u een e-mail sturen naar dhr. B.J. Boersma van de gemeente Dongeradeel b.boersma@ddfk.nl

DORDRECHT (Leefwerf de Biesbosch)

Leefwerf De Biesbosch combineert wonen en werken aan boord van monumentaal varend erfgoed. De voorkeur gaat uit naar scheepstypen die voor Dordrecht en de periode van de wederopbouw typerend zijn.
Recent is de gemeenteraad van Dordrecht akkoord gegaan met het burgerinitiatiefvoorstel ‘Realisatie burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch’ inclusief de noodzakelijke co-financiering voor de realisatie. Er moet nog veel werk worden verzet voordat schepen een ligplaats kunnen innemen en op moment van indienen van de kopij voor dit artikel was er onvoldoende concrete informatie beschikbaar. Geïnteresseerd in een ligplaats bij Leefwerf De Biesbosch? Hou dan de website van de LVBHB en de Bulletalie in de gaten of kijk voor de voortgang van het project op leefwerfdebiesbosch.nl

DORDRECHT (Wolwevershaven)

Wanneer in de Dordrechtse Wolwevershaven permanente liggers niet op hun ligplaats liggen, mogen deze door passanten worden ingenomen. Drinkwater en elektriciteit zijn beschikbaar tegen kostprijs. Belangrijkste eisen: historisch bedrijfsvaartuig, bouwjaar voor 1935, lengte tussen 20 en 37 meter, bewoond. Geïnteresseerde passanten maken rechtstreeks met del igplaatshouder afspraken over datum en duur, tijdelijke ligplaatsruil, een eventuele geldelijke vergoeding, enzovoort. Informatie: g.vankatwijk@freeler.nl

GEERTRUIDENBERG

De gemeente Geertruidenberg is op zoek naar enkele historische woonschepen die willen aanmeren aan de Timmersteekade in Geertruidenberg. De gemeente heeft hiervoor minimaal vijf ligplaatsen beschikbaar. De schepen mogen worden bewoond. De voorwaarden en criteria voor de schepen staan in de woonschepenverordening (mijnoverheid.nl). Geïnteresseerden nemen contact op met Arnold de Boer, beleidsadviseur, gemeente Geertruidenberg, telefoonnummer 140162 of e-mailadres: a.deboer@geertruidenberg.nl

GORINCHEM (historische haven)

Tijdens de vakantieperiode verlaten verschillende permanente liggers onze historische haven. Schepen tot 23 meter mogen dan gebruik maken van deze tijdelijk vrijgekomen ligplaatsen. Historische schepen krijgen in de historische haven 50 procent korting op het reguliere havengeldtarief. Voor deze passanten zijn geen speciale water- en elektriciteitsaansluitingen op deze locatie beschikbaar. Informatie en aanmelding: lingehavengorinchem.nl of 0183 659 314

GORINCHEM (Lingehaven)

Van oktober t/m april bieden we winterligplaatsen in de Lingehaven aan voor recreatievaartuigen. Dit zijn onbewoonde schepen, die niet bestemd zijn als officiële woning. De ligplaatsen worden per maand verhuurd. De haven beschikt, ook in de winterperiode, over speciale water- en elektriciteitsvoorzieningen en het voorzieningengebouw is het hele jaar geopend voor passanten en mensen met een winterligplek in de Lingehaven. In het verwarmde gebouw zijn douches, toiletten, wasbakken, wasmachines en drogers. Het is de schippers niet toegestaan om op hout of kolen te stoken of allesbranders te gebruiken. Bij het toekennen van een ligplaats wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van de aanvrager. Informatie en aanmelding: lingehavengorinchem.nl of 0183 65 93 14

GOUDA

De Museumhaven Gouda heeft de beschikking over een aantal seizoenligplaatsen, zowel voor winter- als voor zomerverblijf. De winterperiode is vastgesteld vanaf 1 oktober tot 1 april. Als ‘seizoenpassant’ ligt u voor een gereduceerd tarief en uw schip kan desgewenst worden aangesloten op walstroom. Ook drinkwater is beschikbaar. Gouda kent ook passantenligplaatsen voor korter verblijf. De havenmeester van de museumhaven oordeelt ‘op het oog’ of uw schip een tijdelijke welkome aanvulling is voor het zicht op onze haven. Informatie en aanmelding: museumhavengouda.nl

KATWIJK

Sinds kort is Katwijk aan Zee een historische haven rijker met vier ligplaatsen voor passanten. Elektriciteit is beschikbaar, evenals een centraal punt voor drinkwater en vuilwaterafvoer. De maximale verblijfsduur is drie maanden. De bezoekende schepen moeten historisch zijn, bijvoorbeeld varend erfgoed met de status Varend Monument. Interactie met het publiek wordt zeer op prijs gesteld. De toelating wordt geregeld aan de hand van de door de gemeente Katwijk vastgestelde criteria. Stichting Katwijker Motor, eigenaar van de Katwijker Wilhelmina, beheert de haven. De in het Prins Hendrikkanaal gelegen haven ligt dicht bij het strand en alle denkbare voorzieningen bevinden zich op loopafstand. Informatie via info@katwijkermotor.nl en/of katwijkermotor.nl

KERKDRIEL

De Zandmeren CV exploiteert een haven met (hoofdzakelijk) historische schepen. Dit particuliere initiatief bestaat uit: recreatiewoningen, Landrover Experience Centre, eetcafé Brandend Zand en een haven. Er kan het hele jaar door, in overleg ook voor langere tijd, worden aangelegd. De ligplaatsen zijn voorzien van elektriciteit en water, dat alleen bij hevige vorst wordt afgesloten. De Zandmeren CV is lid van de Schepencarrousel; leden kunnen zich tegen gereduceerd tarief aanmelden. Op dit moment heeft De Zandmeren plaats voor enkele schepen. Informatie en aanmelding: hein@zandmeren.nl, zie ook zandmeren.nl

LEEUWARDEN

De gemeente Leeuwarden heeft momenteel vrije ligplaatsen, zowel in de museumhaven als in de reguliere havens verspreid over de stad. De Friese hoofdstad hanteert een positief ligplaatsenbeleid wanneer het gaat om goed onderhouden, bewoonde voormalige beroepsvrachtschepen, voormalige beroepssleepboten of voormalige beroepsvissersschepen. Ook replica’s van deze categorieën schepen zijn toegestaan. De ligplaatsen zijn voorzien van aansluitingen voor elektriciteit, drinkwater, telefoon en riool. Een vuilwaterinstallatie aan boord is verplicht. Er is over het algemeen geen gasaansluiting. Minimale ligduur is een jaar en de ligplaats is niet overdraagbaar. Informatie en aanmelding: robert.rinzema@leeuwarden.nl of 058 233 87 66

LEIDEN

Tijdens de vakantieperiode(n), wanneer permanente liggers de stad verlaten, heeft Stichting Historische Haven Leiden (SHHL) regelmatig plaats voor niet commerciële passanten tot circa 23 meter. De haven is gelegen in het centrum van Leiden. Informatie en aanmelding: passantshhl@gmail.com

MEPPEL

In de Meppeler grachten zijn nog twee ligplaatsen voor historische bewoonde schepen beschikbaar. De gemeente verhuurt de plaatsen voor een jaar met in principe stilzwijgende verlenging. De schepen moeten qua uiterlijk en afmetingen passen in het stadsbeeld. De ligplaatsen zijn voorzien van aansluitingen voor water, elektriciteit en riolering. De stichting Schemegra adviseert de gemeente over de toewijzing van de ligplaatsen. Mocht je schip niet volledig voldoen aan de criteria, aarzel dan niet om toch contact op te nemen met de stichting. Informatie en aanmelding: info@schemegra.nl, zie ook schemegra.nlc

ROTTERDAM

Erfgoedhavens Rotterdam beheert de Rotterdamse historische havens in het centrum (w.o. het Maritiem District) en in Delfshaven. Het grootste deel van deze havens is bestemd voor het varend erfgoed, maar daarnaast wil Erfgoedhavens zorgen voor een bruisende, dynamische invulling van het water in het Maritiem District waar historie, moderne stad en water bij elkaar komen. De havens zijn dan ook volop in beweging. Er zijn vaste en tijdelijke ligplaatsen; in het Haringvliet is een passantenkom, ook voor niet-erfgoed schepen. Informatie en aanmelding: info@erfgoedhavensrotterdam.nl of 010 411 52 51, zie ook erfgoedhavensrotterdam.nl

SCHAGEN

Recreatiehaven Schagen heeft winterligplaatsen voor historische bedrijfsvaartuigen. Schepen tot spitsenmaat kunnen hier terecht. Er is een toiletgebouw met wasmachine en droger. Het watertappunt is winterproof, stroomaansluitingen zijn gezekerd op 16A. De havenmeester is dagelijks aanwezig. Informatie en aanmelding via Cees Timmermans: tel. 06 34 41 7813, zie ook recreatiehavenschagen.nl

TILBURG

De passantenhaven in de Tilburgse Piushaven is doorgaans 22 weken per jaar geopend voor de pleziervaart. Vanaf het laatste weekend van september tot en met medio april bestaat er de mogelijkheid tot winterberging. Dit geldt uitsluitend voor bewoonde schepen. Er zijn twaalf elektriciteitsaansluitingen beschikbaar. Ook drinkwater is beschikbaar. Informatie en aanmelding: info.havens-markten@tilburg.nl. Contactpersoon is Jan Maijen: jan.maijen@tilburg.nl of 013 542 9372, zie ook vareninbrabant.nl (gemeente Tilburg) of piushaven.nl

VEENDAM

Van oktober t/m april biedt de gemeente Veendam winterligplaatsen voor historische recreatievaartuigen aan in het Oosterdiep, aan de Blankensteinkade en in het haventje aan de Molenstreek. Het aanbod geldt voor onbewoonde schepen, die niet bestemd zijn als officiële woning, verblijven aan boord is echter wel toegestaan. Omdat historische schepen voor een aantrekkelijke sfeer zorgen die past bij het culturele erfgoed van Veendam, is er tijdens de winterperiode geen liggeld verschuldigd. Wel moeten de voormalige bedrijfsvaartuigen schepen aan bepaalde criteria voldoen. Een nette, goed verzorgde uitstraling is hierbij belangrijk. De haven beschikt, ook in de winterperiode, over water- en elektriciteitsvoorzieningen en het verwarmde voorzieningengebouw is toegankelijk voor de overwinteraars. Informatie en aanmelding: havenmeester Veendam tel. 06-22413827

WINSCHOTEN

De gemeente Oldambt en de Stichting Tramhaven Winschoten (STW) werken al geruime tijd samen aan de realisatie van een historische haven met 9 vaste ligplaatsen in Winschoten, locatie Renselkade en Havenkade West. Wanneer het bestemmingsplan is gewijzigd (procedure loopt), wordt het mogelijk om ligplaatsen toe te kennen waar permanente bewoning mogelijk is. De criteria waaraan historische schepen moeten voldoen zijn nog niet beschikbaar en ook de nutsvoorzieningen zijn nog niet op alle ligplaatsen aangelegd. Alle inspanningen zijn er echter op gericht om in de tweede helft van 2017 te kunnen starten met de acquisitie van historische schepen. Informatie en aanmelding: stichtingtramhaven@outlook.com

ZUTPHEN

Stichting Hanzehaven Zutphen heeft in haar museumhaven ligplaatsen beschikbaar voor bewoonde historische schepen. De haven ligt direct aan de IJssel en circa 1 kilometer van het stadscentrum. Kijk voor een impressie op museumhavenzutphen.nl
Informatie en aanmelding: vanzwieten@jpr.nl of 0570 61 40 80