Verlenging en opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd, tenzij men zich vóór 1 december als lid afmeldt. Dit kan per e-mail aan: ledenadmin@lvbhb.nl of schriftelijk via:

Het Historisch Bedrijfsvaartuig
postbus 2004
1000 CA AMSTERDAM

Vermeld hierbij uw naam, adres, e-mailadres en liefst ook lidcode.