Op- en of aanmerkingen over BHS 2.0, graag per mail naar dba@lvbhb.nl.
Vragen over passen, schouwen, keuren, Varend Monument®, Rondje Sporen Onderzoek, graag per mail naar: sc@lvbhb.nl.
Bekijken De Goede Verwachting (BHS-nummer: 13024)
Onderstaande tijdlijn, is gebaseerd op de gegevens in BHS onder de diverse subkoppen van Eigenaren, Motoren etc. onder Gegevens hierboven...
Aanpassingen in BHS onder die subkoppen onder het menu-item Gegevens, hebben dus ook direct invloed op deze tijdlijn.
Heb je suggesties tot verbetering, mail dan naar dba@lvbhb.nl.

Tijdlijn

In 1922 heeft het schip een nieuwe eigenaar gekregen.  Dit was G. (Gerrit) de Koe uit Groningen.
Deze had het schip in eigendom tot 1923.


In 1922 heeft het schip een nieuwe naam gekregen: De Goede Verwachting

In 1922 heeft het schip een nieuwe naam gekregen: De Goede Verwachting

In 1923 heeft het schip een nieuwe eigenaar gekregen.  Dit was K. (Klaas) Jonker uit Midlum, gem. Franekeradeel.
Deze had het schip in eigendom tot 1931.
Koopdatum 12 april 1923, koopprijs f. 6.450.- Op 5 november 1923 heeft schipper Jonker een hypothecaire lening afgesloten bioj Lourens van der Meij, steenfabrikant te Leeuwarden, groot f 5.500 (dagregister hypotheek kantoor Groningen, nr 24/50). De lening is doorgehaald op 4 maart 1952 (nr 3254)

In 1931 heeft het schip een nieuwe eigenaar gekregen.  Dit was J. (Jochum) Jager uit Leeuwarden.
Deze had het schip in eigendom tot 1952.
Schipper. Heeft in 1952 het schip aan zijn neef, Auke Feenstra, verkocht

In 1952 heeft het schip een nieuwe eigenaar gekregen.  Dit was A. (Auke) Feenstra uit Leeuwarden.
Deze had het schip in eigendom tot 1962.
Schipper, getrouwd met Antje Feenstra. Schip heette toen Avontuur. Aankoopdatum: 29 februari 1952. Heeft schip in '52 gemotoriseerd: zeilwerk er af, Lister ingebouwd. Op 13 maart 1953 heeft schipper Feenstra een hypothecaire lening afgesloten bij zijn oom, Jochem Jager (de vorige eigenaar van het schip) groot f 2.300 (dagregister hypotheek kantoor Groningen, nr 12/488). De lening is doorgehaald op 12 april 1961 (nr 5127). Verkoopdatum: 21 februari 1962, verkoopprijs f 10.000.-

In 1952 is er een gebruikte motor geplaatst. Dit was een Lister .
De motor was van 1928 en was 0 IPK. De motor is niet meer aanwezig.

In 1952 heeft het schip een nieuwe naam gekregen: Avontuur

In 1952 heeft een verbouwing plaatsgevonden van het type: motor.
Dit is uitgevoerd door: Sake Holkema in Workum.
De verbouwing betrof 1e motor geplaatst (Lister), zeilwerk (mast, giek etc) verwijderd. Waarschijnlijk toen ook roef verbouwd (van twee naar één raam, opnieuw ingetimmerd)
Voor de verbouwing zijn de volgende bijzonderheden vermeld:
In opdracht van schipper Auke Feenstra

In 1954 heeft een verbouwing plaatsgevonden van het type: roef.
Dit is uitgevoerd door: onbekend in Groningen.
De verbouwing betrof stuurhut geplaatst
Voor de verbouwing zijn de volgende bijzonderheden vermeld:
tweede verbouwing in opdracht van schipper Auke Feenstra. Jaartal is niet exact, was ergens tussen de twee andere verbouwingen, dus '52 en '56

In 1956 heeft een verbouwing plaatsgevonden van het type: den.
De verbouwing betrof den verhoogd
Voor de verbouwing zijn de volgende bijzonderheden vermeld:
Derde verbouwing in opdracht van schipper Auke Feenstra

In 1962 heeft het schip een nieuwe eigenaar gekregen.  Dit was A. (Arent) Zijlstra uit Groningen.
Deze had het schip in eigendom tot 1976.
Schipper, veranderde in '62 de naam in Frea. Aankoopdatum: 22 februari 1962. Op 24 februari, dus twee dagen na de aankoop, heeft schipper Zijlstra een hypothecaire lening afgesloten bij Filippus Koster, groot f 4.500 (dagregister hypotheek kantoor Groningen, nr 19/1360). De lening is doorgehaald op 3 mei 1976 (nr 10.028). Verkoopdatum: 26 februari 1976.

In 1962 heeft het schip een nieuwe naam gekregen: Frea

In 1976 heeft het schip een nieuwe eigenaar gekregen.  Dit was H.J. (Hendrik Jan) Mellema uit Groningen.
Deze had het schip in eigendom tot 1979.
De eerste niet schipper. Gaf het schip de oorspronkelijke naam terug, met ingang van de aankoopdatum: 24 februari 1976. De aankoopprijs is f 8.000.- verkoopdatum 27 juni 1979. Mellema is volgens de koopakte "ambtenaar".

In 1976 heeft het schip een nieuwe naam gekregen: De Goede Verwachting

In 1979 heeft het schip een nieuwe eigenaar gekregen.  Dit was Hans en Marjolein Van Langelaar en Adriaanse uit Haarlem.
Deze had het schip in eigendom tot 2002.
Aankoopdatum 27 juni 1979, aankoopprijs f 39.500.-. Op 24 december 1980 hebben schippers Van Langelaar/Adriaanse een hypothecaire lening afgesloten bij de Amsterdam-Rotterdam Bank, groot f 33.500 (dagregister hypotheek kantoor Groningen, nr 34/3011). Schip geheel gerestaureerd en weer onder zeil gebracht. Lister vervangen door DAF 475.

In 1980 heeft een verbouwing plaatsgevonden van het type: restauratie.
Dit is uitgevoerd door: Staalwerk: Peter Bosch in Zaandam.
De verbouwing betrof restauratie, roef, den, kistluik, mastkoker
Voor de verbouwing zijn de volgende bijzonderheden vermeld:
Staalwerk was eerste fase in een langjarige, uitgebreide restauratie door schippers Van Langelaar en Adriaanse.

Circa 1990 is er een gebruikte motor geplaatst. Dit is een DAF 475.
De motor is van 1960 en is 90 IPK. De motor is de huidige motor.

In 1994 is er een nieuw zeil gemaakt voor het schip.
Het zeil is van het type: Grootzeil en gemaakt van 12,5 oz. Contender vertical dacron door S.A. Den Boer, Numansdorp.
Het oppervlak van het zeil is 85.00 m2.
Huidige zeil is 'klassiek vormgegeven', met de hand genaaide hoeken, ogen enz. Is minimaal het tweede zeil: gehele zeilwerk in '52 bij motorisering verwijderd. Over vorige zeilen is niets bekend.

In 1994 is er een nieuw zeil gemaakt voor het schip.
Het zeil is van het type: Stagfok en gemaakt van 12,5 oz Dacron door S.A. Den Boer, Numansdorp.
Het oppervlak van het zeil is 31.00 m2.

In 2001 is een nieuwe 500 keerkoppeling geplaatst van het merk PRM.
Het type is: hydraulisch en de versnelling/vertraging: .
De keerkoppeling is nog steeds actief.

Circa is er een nieuwe grotemast geplaatst van Hout: Amerikaans grenen.
De mast steekt 16,65 meter boven het dek uit.
Voor de mastkoker zijn de volgende bijzonderheden bekend:
Door Van Langelaar/Adriaanse geplaatst, oorspronkelijke mastkoker was in '52 verwijderd
Voor de mast zijn de volgende bijzonderheden bekend:
Dit is de tweede mast op het schip: eerste is in '52 verwijderd.