BHS 2.0 is nieuw en er kunnen nog wat onvolkomenheidjes in zitten.
Op- en of aanmerkingen over BHS 2.0, graag per mail naar dba@lvbhb.nl.
Bekijken De Goede Verwachting (BHS-nummer: 13024)
Type
Historisch
Bouwjaar
Oppervlak
Acties
Grootzeil
nee
1994
85.00
Stagfok
nee
1994
31.00