BHS 2.0 is nieuw en er kunnen nog wat onvolkomenheidjes in zitten.
Op- en of aanmerkingen over BHS 2.0, graag per mail naar dba@lvbhb.nl.
Bekijken De Goede Verwachting (BHS-nummer: 13024)
Naam
Periode
Acties
De Goede Verwachting
1922 - 1952
De Goede Verwachting
1922 - 1952
Avontuur
1952 - 1962
Frea
1962 - 1976
De Goede Verwachting
1976 -