BHS 2.0 is nieuw en er kunnen nog wat onvolkomenheidjes in zitten.
Op- en of aanmerkingen over BHS 2.0, graag per mail naar dba@lvbhb.nl.
Bekijken Cosmopoliet (BHS-nummer: 14417)
Naam
Periode
Acties
Nooit Volmaakt
1906 - 1939
Maria
1939 - 1951