Op- en of aanmerkingen over BHS 2.0, graag per mail naar dba@lvbhb.nl.
Vragen over passen, schouwen, keuren, Varend Monument®, Rondje Sporen Onderzoek, graag per mail naar: sc@lvbhb.nl.
Bekijken Cosmopoliet (BHS-nummer: 14417)
Meting
Datum
Meetdistrict
Naam schip
Acties
L986N
27-08-1906
Leeuwarden
Nooit Volmaakt
G5111N
28-02-1939
Groningen
Nooit Volmaakt