BHS 2.0 is nieuw en er kunnen nog wat onvolkomenheidjes in zitten.
Op- en of aanmerkingen over BHS 2.0, graag per mail naar dba@lvbhb.nl.
Bekijken Cosmopoliet (BHS-nummer: 14417)
Meting
Datum
Meetdistrict
Naam schip
Acties
L986N
27-08-1906
Leeuwarden
Nooit Volmaakt
G5111N
28-02-1939
Groningen
Nooit Volmaakt