BHS 2.0 is nieuw en er kunnen nog wat onvolkomenheidjes in zitten.
Op- en of aanmerkingen over BHS 2.0, graag per mail naar dba@lvbhb.nl.
Bekijken Adriana Pieternella (BHS-nummer: 13954)
Merk
Type
Bouwjaar
Gebruiksperiode
Acties
Kromhout
MD
1921
1921 - 1934
Kromhout
2cylinder
1934 - 1995
DAF
DD 575
1968
2000 -