BHS 2.0 is nieuw en er kunnen nog wat onvolkomenheidjes in zitten.
Op- en of aanmerkingen over BHS 2.0, graag per mail naar dba@lvbhb.nl.
Bekijken Dankbaarheid (BHS-nummer: 10240)
Meting
Datum
Meetdistrict
Naam schip
Acties
V459N
17-10-1929
Veendam