BHS 2.0 is nieuw en er kunnen nog wat onvolkomenheidjes in zitten.
Op- en of aanmerkingen over BHS 2.0, graag per mail naar dba@lvbhb.nl.
Bekijken Avontuur (BHS-nummer: 13733)
Brandmerk
Scheepsnaam
Eigenaar
Acties
1845 B Gron 1938
xx