De Werkgroep Havens & Ligplaatsen van de LVBHB ziet als haar taak

het bevorderen van initiatieven voor de aanleg van erfgoedhavens
het bevorderen van de vaarmogelijkheden voor historische bedrijfsvaartuigen.