In de Zuid-Willemsvaart aan de Van Veldekekade in ’s-Hertogenbosch zijn 3 erfpacht-ligplaatsen beschikbaar voor historische schepen.

Let op: dit is door een oplettend LVBHB lid doorgegeven. Webredactie nog de werkgroep Havens & Ligplaatsen kunnen nadere informatie geven. Informatie en aanmelden uitsluitend via de gemeente ’s-Hertogenbosch:

https://www.s-hertogenbosch.nl/ligplaatsen-woonschepen-van-veldekekade

Klik hier voor de locatie op de kaart.