Voor coördinatie en ondersteuning van de evenementen die de LVBHB organiseert is een nieuwe werkgroep in de maak. Vrijwilligers gezocht!

Er zijn jaarlijks flink wat evenementen/bijeenkomsten binnen de LVBHB. Deze evenementen zorgen ervoor dat leden bij elkaar komen, ervaring uitwisselen en van elkaar leren. En we laten onze schepen zien, aan elkaar en aan de wereld. Deze evenementen organiseert het bestuur niet allemaal zelf, dat wordt mede door verschillende werkgroepen/individuen gedaan.

De LVBHB evenementen/bijeenkomsten zijn (met de data in 2023):

  • Algemene Leden vergaderingen (Voorjaar 4/3/2023 en Najaar) georganiseerd door het bestuur
  • Trossen Los, 13-17/5 – Lieshout, georganiseerd door de Zuiderschippers
  • Tjalkendag, 1 April – IJlst  georganiseerd door de Noorderschippers
  • Varen als vroeger, 15/16 April of 6 & 7 Mei – georganiseerd door Frits Veldmeijer/Ton Krom/Sil van Hardeveld
  • Erfgoedmanifestatie, 4 t/m 6 augustus – georganiseerd door het bestuur
  • Garnalencup, 9 sept 2023 – georganiseerd door de Noorderschippers
    (in een eerdere versie stond hier per abuis 10 sept.)
  • Contactdag, 4 nov 2023 – georganiseerd door het bestuur

mapje op de PC van een bij evenementen betrokken vrijwilliger

Om de eigen en wellicht nieuwe evenementen en bijeenkomsten nog beter te organiseren willen we de werkgroep Evenementen oprichten. In sommige gevallen zal het vooral ondersteuning zijn van regio werkgroepen, in andere gevallen zal de nieuwe werkgroep zelf het voortouw nemen.

We zijn op zoek naar leden van de LVBHB die kunnen organiseren, die nieuwe ideeën hebben om de vereniging nog leuker en beter te maken en die de handen uit de mouwen willen steken.

Meer informatie: Eric Voigt eric.voigt@lvbhb.nl. Je kunt ook gerust bellen, mijn nummer is te vinden in het Rode Boekje (onder Ledenmenu, als je ingelogd bent op de website).

Voor algemene informatie over vrijwilligerswerk binnen de LVBHB: ga op de website naar Ledenmenu > Vrijwilligersbeleid (alleen-voor-leden pagina, hiervoor moet je ingelogd zijn).

Sail-in Alkmaar 2019