BHS 2.0 is nieuw en er kunnen nog wat onvolkomenheidjes in zitten.
Op- en of aanmerkingen over BHS 2.0, graag per mail naar dba@lvbhb.nl.
Bekijken Heliades (BHS-nummer: 14596)
Type
Historisch
Bouwjaar
Oppervlak
Acties
grootzeil
nee
1993
67.00
Fok
nee
1993
29.00