BHS 2.0 is nieuw en er kunnen nog wat onvolkomenheidjes in zitten.
Op- en of aanmerkingen over BHS 2.0, graag per mail naar dba@lvbhb.nl.
Bekijken Jacoba (BHS-nummer: 13114)
Website
Titel
Acties
www.opreismetonzejacoba.blogspot.com
Reisverslag en foto's