img_1686Tijdens de EOC Traditionele Schepenbeurs kwamen de LVBHB werkgroepen op de Terra Nova bij elkaar. Scroll langs de verschillende werkgroepen voor een kort verslag.

Bestuur (Rolf van der Mark)

Een hartelijk welkom voor de aanwezigen.
De vereniging is groot en moet het hebben van vrijwilligers. Relatief weinigen doen veel werk voor velen en er wordt steeds meer gevraagd van verenigingen zoals de onze.
2016

Een druk jaar geweest met veel wet- en regelgeving maar ook mooie manifestaties zoals Vreeswijk VolVaert en Delfsail met aanbrengtochten.
Klaus Spithost bekijkt centrale inkoop van AIS-systemen. Interesse: mail Klaus.
Inspanningen om een uitzondering te maken op de komende regelgeving voor geluidsemissie van motoren.
Fred van Beelen onderzoekt zonnepanelen in de vorm van luiken en gezamenlijke inkoop daarvan. Interesse: Mail Fred.
2017
Hassailt, Sail Den Helder, Open Monumentendag en mogelijk de Rotterdamse Havendagen.
2018
Erfgoedmanifestatie Leiden en mogelijk een FVEN activiteit in Harlingen/Leeuwarden/IJlst.

Werkgroep Havens en Ligplaatsen (Suzanna Markusse)

2016
Onder andere contacten met Amsterdam, Katwijk en Alphen aan den Rijn over ligplaatsen.
Digitale ligplaatsenkaart (kijk en meld ligplekken aan).
Winterplekken in Assen, Amersfoort en Dokkum.
2017
Opzet Platform Erfgoedhavens Nederland (PEN)
Uibouw van een schil van werkgroepleden voor lokale projecten.

Website en social media (George Snijder)

2016
Website wordt goed bezocht, Facebookpagina en Twitter enthousiast gebruikt.
2017
Vernieuwen van de website.

Bokkepoot (George Snijder)

Coordinator Mirjam Peil kon helaas niet aanwezig zijn.
2016
4 Bokkepoten met een oplage van 1900.
Specials nog erg in trek in de Verenigingsstand.
Veel wisselingen in redactieleden, maar gelukkig wel nieuwe mensen er bij.
2017
Onderzoek naar nieuwe vormgeving. Past een papieren Bokkepoot nog in deze digitale tijd? Reageer naar de redactie. De aanwezigen staan vierkant achter de papieren versie.

Werkgroep Exploitatie Terra Nova (Mirjam Lock)

Er is een nieuwe coordinator nodig voor de exploitatie. Interesse? Mail.
2016
De Terra Nova is veel ingezet ook buiten de LVBHB en draait bijna kostenneutraal.
2017
Ook in 2017 staan al een kleine 10 activiteiten geboekt.
LVBHB Nieuwjaarsreceptie op 21 januari in Dordrecht.
Gebruik de Terra Nova voor uw verjaarsfeest, trouwpartij of andere gelegenheid. Zie de website!

Stichting Terra Nova (Dick Eerland)

2016
De Terra Nova heeft een werfbeurt gehad.
De motor is inmiddels over op GTL
2017
Het hijstuig is nog niet helemaal klaar en dat wordt in 2017 afgerond.

ICT werkgroep (Henri Derksen)

2016
De werkgroep is voortgekomen uit de werkgroep AIS/ECDIS.
Veel werk aan AIS, ECDIS en CVO.
Digitale waterkaarten die te downloaden zijn. openwaterkaart.nl
Veel voorlichting gegeven diverse digitale onderwerpen.
2017
Voortgaand onderzoek en ondersteuning digitale hulpmiddelen.

Noorder Schippers (Han Visser)

2016
Tjalkendag in Groningen georganiseerd.
Cursussen Varen als Vroeger op het Lauwersmeer.
De zeilwedstrijd op het Lauwersmeer om de Garnalencup is nieuw leven ingeblazen.
2017
Tjalkendag 18 maart
Varen als Vroeger op 20 en 21 mei.
De Garnalencup op 23 september. Belangstelling? Mail de Noorder Schippers noorderschippers@lvbhb.nl.

Schouwcommissie (Rob Klaassen)

2016
De schouwcommissie schouwt voor de registratie van varend erfgoed in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)
Bijzonder project : een groot aantal rondvaartboten in Amsterdam schouwen.
Administratie gaat sinds 5 jaar digitaal, maar het archief moet nog gedigitaliseerd worden.
2017
Implementatie Nieuwe Schouw, met als onderdeel de 100-meterschouw. Bestand Historische Schepen (BHS) blijft voor de opslag van scheepsgegevens waaruit geput gaat worden om het RVEN bij te werken.

Kennisdeling (Paul Bonnet)

Geen werkgroep maar een netwerk van experts met Paul als spin in het web. Experts zijn altijd welkom. MAIL

Oude motoren en opduwers (Gert Herrebrugh)

Digitalisatie van documentatie en handleidingen van oude motoren beschikbaar. MAIL
Het papieren archief is ondergebracht bij het Kromhoutmuseum in Amsterdam.

Bulletalie (Auke Boom)

Uitgever maar niet auteur brengt actualiteit naar de leden tussen de Bokkepoten door.

PR en Communicatie (Inge Koomen)

2016
Nieuw leven ingeblazen met Inge Koomen als coördinator.
Begin gemaakt met doorvoeren huisstijl. Haar presentatie als voorbeeld van de serie standaard documenten die beschikbaar komt voor alle werkgroepen en leden.
Nieuwe folder gemaakt.
De PR coördinator van Vreeswijk is ondersteund tijdens de Erfgoedmanifestatie (reunie).
De nieuwe film wordt in de pauze vertoond.
2017
Ondersteuning van Hassailt.
Activiteit rond Open Monumentendag.
Landelijk lobby voor thema’s waar het varend erfgoed inpast.
Toolkit uitbreiden.
Beeldbank voor films en foto’s.
Wet- en regelgeving voor een breed publiek toegankelijk maken.
Communicatiebeleid ontwikkelen voor ‘starters’.

Vrijwilligers hard nodig

De LVBHB, bestaande uit ca 1.900 leden, kan niet bestaan zonder een groot aantal vrijwilligers die tijd willen inruimen om de belangen van ons allemaal te ondersteunen en verdedigen. Je hoeft niet perse lid te worden van een werkgroep, maar als je niet zoveel tijd hebt of niet zo gebonden wilt zijn is de vereniging ook heel blij met af en toe een wat hulp. Wil je iets betekenen? Neem dan contact op met het bestuur. In elk geval is op de werkgroependag een oproep gedaan voor:

Werkgroep Functie
Werkgroep Havens en Ligplaatsen  Meewerken op projectbasis
Werkgroep Exploitatie Terra Nova  Coördinator
Werkgroep Exploitatie Terra Nova Onderhoud Terra Nova
ICT-werkgroep  Diverse taken
Kennisdeling Experts op elk gebied
PR en Communicatie Opbouw beeldbank
PR en Communicatie Redactionele activiteiten
Schouwcommissie Digitaliseren van het archief

Voor alle werkgroepen zie deze website.

FVEN (Marja Goud)

De nieuwe voorzitter, Marja Goud, stelt zich kort voor en vertelt dat zij samen met de vice-voorzitter, Erik Pluimers, een “duobaan” heeft in het besturen van de FVEN.

Verslag Inge Koomen