Contact Werkgroepen

Werkgroepen

De LVBHB kent een aantal werkgroepen die achter de schermen veel werk verzetten voor de leden.
Werkgroep Contactpersoon Wat we doen
Communicatie & PR Inge Koomen
communicatie@lvbhb.nl
De werkgroep ondersteunt de interne en externe communicatie, stimuleert doelgroepgerichte, transparante communicatie, onderhoudt perscontacten doormiddel van huisstijl, effectieve communicatiemiddelen en crossmediale/social media.
Redactie Bokkepoot Coördinator: Mirjam Peil
bokkepoot@lvbhb.nl
De Bokkepoot is het verenigingsblad van de LVBHB. De Bokkepoot verschijnt eenmaal per kwartaal en bevat zowel verenigingsnieuws als journalistieke bijdragen.
Webredactie webredactie@lvbhb.nl Een aantal vrijwilligers voert de inhoudelijke redactie van de LVBHB website. Hier kunt u terecht om bijdragen te plaatsen. Voor technische vragen neemt u contact op met de webmaster.
ICT Coördinator: Klaus Spithost dba@lvbhb.nl Alle zaken die te maken hebben met automatisering incl. AIS. Klaus Spithost is tevens webmaster.
Stuurvrouwen Coördinator: Suzanna Markusse

stuurvrouwen@lvbhb.nl

De werkgroep wil bevorderen dat, in geval van het uitvallen van de schipper, vrouwen in staat zijn door te varen en/of aan boord te blijven wonen en actief betrokken te blijven bij het varend erfgoed.
Havens & Ligplaatsen Voorzitter: Roel Bosch
havensenligplaatsen@lvbhb.nl
De Werkgroep Havens & Ligplaatsen zet zich in voor het bevorderen van initiatieven voor de aanleg van erfgoedhavens en het bevorderen van de vaarmogelijkheden voor historische bedrijfsvaartuigen.
Kleine Zeilvaart Klaas Persoon
kleinzeil@lvbhb.nl
De werkgroep wil meer belangstelling kweken voor de kleine zeilende
bedrijfsvaartuigen zoals de Westlander, de Leidse bok, de
drieling, enz.
Oude motoren en Opduwers Gert Herrebrugh omo@lvbhb.nl De werkgroep is een verzamelpunt voor documentatie en informatie over oude motoren en opduwers.
Historische Scheepsbouw Peter Faber
hs@lvbhb.nl
De werkgroep legt zich toe op de beschrijving, documentatie, historisch onderzoek, restauratie en behoud van het varend erfgoed.
Kennisdeling Paul Bonnet
kennisdeling@lvbhb.nl
De werkgroep probeert oplossingen aan te dragen voor restauratie/renovatie en achterstallig onderhoud. De werkgroep verzamelt en verwerkt gegevens over bouw, toerusting en gebruik van voormalige bedrijfsvaartuigen van de binnenvaart en wil deze kennis overdragen aan leden en andere geïnteresseerden in de vorm van publicaties en adviezen.
Schouwcommissie Voorzitter: Rob Klaassen
schouwcommissie@lvbhb.nl
Om inzicht te geven in ons Nederlands varend erfgoed is, in samenwerking met het Mini­sterie van OCW, het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) opgezet.  Iedere eigenaar van een historisch vaartuig kan zijn schip daarin laten inschrijven.
Het RVEN staat los van de LVBHB, maar de LVBHB bemiddelt voor zijn leden bij de inschrijving en levert, vanuit de specifieke kennis van historische bedrijfsvaartuigen, ook leden voor de schouwcommissie. Het RVEN wordt beheerd door de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN). De criteria waarop een schip beoordeeld wordt vindt u HIER.
Onderhoud Terra Nova Jan Lock
jjlock@hetnet.nl
De werkgroep Onderhoud Terra Nova coördineert het onderhoud van het verenigingsschip en voert dat uit met behulp van vrijwilligers.
Exploitatie Terra Nova Contactpersoon: Mirjam Peil
terranova@lvbhb.nl
De exploitatie van het verenigingsschip de Terra Nova wordt gecoördineerd vanuit deze werkgroep. Hier kunt u terecht als u het schip voor een van uw activiteiten wilt inzetten.
Noorder Schippers Coördinator: Frits Veldmeijer
noorderschippers@lvbhb.nl
De Noorder Schippers vormen de noordelijke afdeling van de LVBHB. waaronder wordt verstaan Groningen, Friesland, Drenthe, een gedeelte van Overijssel en Ost-Friesland (Duitsland).
Regio Zuid Johan Sloots, Monique Molhuizen, Jan Vromans
regiozuid@lvbhb.nl p/a Acacialaan 28
5461 CE Veghel
Regio Zuid omvat het gebied beneden de Grote Rivieren, met uitzondering van Zeeland. Doel van de regio is het bij elkaar brengen van de leden in die streek, en het behartigen van hun belangen. Regio Zuid organiseert jaarlijks in maart een winteractiviteit en in de zomer een zomeractiviteit.