Contact Werkgroepen

2014-01-30T20:27:50+01:0030 januari 2014|Contact|

De LVBHB kent een aantal werkgroepen die achter de schermen veel werk verzetten voor de leden.

Werkgroep Contactpersoon Wat we doen
Communicatie & PR Marieke Davidse
communicatie@lvbhb.nl
De werkgroep ondersteunt de interne en externe communicatie, stimuleert doelgroepgerichte, transparante communicatie, onderhoudt perscontacten doormiddel van huisstijl, effectieve communicatiemiddelen en crossmediale/social media.
Redactie Bokkepoot Mirjam Peil
bokkepoot@lvbhb.nl
Mauritshof 6
3258 AP Den Bommel
De Bokkepoot is het verenigingsblad van de LVBHB. De Bokkepoot verschijnt eenmaal per kwartaal en bevat zowel verenigingsnieuws als journalistieke bijdragen.
Webredactie webredactie@lvbhb.nl Een aantal vrijwilligers voert de inhoudelijke redactie van de LVBHB website. Hier kunt u terecht om bijdragen te plaatsen. Voor technische vragen neemt u contact op met de webmaster.
Haven & Ligplaatsen Voorzitter: Paul Bosch
havensenligplaatsen@lvbhb.nl
De Werkgroep Havens & Ligplaatsen zet zich in voor het bevorderen van initiatieven voor de aanleg van erfgoedhavens en het bevorderen van de vaarmogelijkheden voor historische bedrijfsvaartuigen.
Kleine Zeilvaart Voorzitter: Peter Jansen
kleinzeil@lvbhb.nl
De werkgroep wil meer belangstelling kweken voor de kleine zeilende
bedrijfsvaartuigen zoals de Westlander, de Leidse bok, de
drieling, enz.
Oude motoren en Opduwers Voorzitter: Jan van Leeuwen De werkgroep is een verzamelpunt voor documentatie en informatie over oude motoren en opduwers.
Scheepshistorisch Onderzoek Voorzitter: Jos Settels
jsettels@xs4all.nl
Deze tijdelijke werkgroep ontwerpt en test het scheepshistorisch onderzoek van het varend erfgoed.
Historische Scheepsbouw Voorzitter: Peter Faber
hs@lvbhb.nl
De werkgroep legt zich toe op de beschrijving, documentatie, historisch onderzoek, restauratie en behoud van het varend erfgoed.
Kennisdeling Boudewijn de Haas
kennisdeling@lvbhb.nl
De werkgroep probeert oplossingen aan te dragen voor restauratie/renovatie en achterstallig onderhoud. De werkgroep verzamelt en verwerkt gegevens over bouw, toerusting en gebruik van voormalige bedrijfsvaartuigen van de binnenvaart en wil deze kennis overdragen aan leden en andere geïnteresseerden in de vorm van publicaties en adviezen.
Schouwcommissie Voorzitter: Rob Klaassen
schouwcommissie@lvbhb.nl
Om inzicht te geven in ons Nederlands varend erfgoed is, in samenwerking met het Mini­sterie van OCW, het Nationaal Register Varende Monumenten (NRVM) opgezet.  Iedere eigenaar van een historisch vaartuig kan zijn schip daarin laten inschrijven.
Het NRVM staat los van de LVBHB, maar de LVBHB bemiddelt voor zijn leden bij de inschrijving en levert, vanuit de specifieke kennis van historische bedrijfsvaartuigen, ook leden voor de schouwcommissie. Het NRVM wordt beheerd door de Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen (FONV).
Onderhoud Terra Nova Jan Lock
jjlock@hetnet.nl
De werkgroep Onderhoud Terra Nova coördineert het onderhoud van het verenigingsschip en voert dat uit met behulp van vrijwilligers.
Exploitatie Terra Nova Voorzitter: Ronnie Jongert
exploitatie.terra.nova@lvbhb.nl
De exploitatie van het verenigingsschip de Terra Nova wordt gecoordineerd vanuit deze werkgroep. Hier kunt u terecht als u het schip voor een van uw activiteiten wilt inzetten.
Noorder Schippers Coördinator Frits Veldmeijer
noorderschippers@lvbhb.nl
De Noorder Schippers vormen de noordelijke afdeling van de LVBHB. waaronder wordt verstaan Groningen, Friesland, Drenthe, een gedeelte van Overijssel en Ost-Friesland (Duitsland).
Regio Zuid Johan Sloots, Monique Molhuizen, Jan Vromans
regiozuid@lvbhb.nlp/a Acacialaan 28
5461 CE Veghel
De Regio Zuid omvat het gebied beneden de Grote Rivieren, met uitzondering van Zeeland. Doel van de regio is het bij elkaar brengen van de leden in die streek, en het behartigen van hun belangen. De Regio Zuid organiseert jaarlijks in maart een winteractiviteit en in de zomer een zomeractiviteit.