In Gouda waren we eind juli weer als vanouds bijeen om onze schepen aan het publiek te tonen, na twee jaar onderbreking. Ondanks zeer spannende momenten  in de voorbereiding werd het een zeer geslaagde Erfgoedmanifestatie met als opvallende ‘stunt’ de terugkeer van Erasmus naar Gouda.

Elk jaar, meestal in het laatste weekend van juli, komen wij met 100 à 150 van onze schepen bij elkaar in een havenplaats die “iets te vieren heeft”. Zo kan het publiek kennismaken met onze historische schepen en dat combineren met festiviteiten in de jubilerende havenplaats. Dit jaar was dat Gouda, dat 750 jaar geleden stadsrechten kreeg van Graaf Floris V van Holland.

De intocht van onze vloot bij zo’n manifestatie is altijd spectaculair, maar ditmaal hadden we een ‘stunt’ die extra aandacht trok. Erasmus is in Rotterdam geboren en wordt door die stad als haar eigen grootheid geclaimd, maar Erasmus is opgegroeid in Gouda. Geen wonder dat Erasmus één van de negen ‘Goudse Giganten’ was, reusachtige poppen van kunstenaar Evert Josemanders. Om de Rotterdammers een beetje te plagen ging Gigant Erasmus in Rotterdam aan boord van een van onze schepen en werd, begeleid door een vloot van een kleine 50 schepen, over de Hollandse IJssel naar Gouda gevaren. Eindelijk thuis.

Klik hier voor meer foto’s en video’s.