Update 1 juli 2023: de weergoden zorgden dat de verse groenten en schippers in klederdracht goed nat gehouden werden. Er is nu een filmpje van het vertrek uit de Lier.

Een filmpje van blogger Peter Bravenboer uit De Lier

In de pers

Westlanders leveren 300 groentekisten af in Rotterdam

Voedselbank Rotterdam blij met Westlandse groenten

Een videoreportage van WOSnieuws

Het evenement

Ter afsluiting van de tentoonstelling Transport over het Leewater in Museum De Timmerwerf vaart een vloot Westlanders op 1 juli met groente van Museum De Timmerwerf naar Delfshaven. De laatste dag van de expositie ‘Transport over het Leewater’ (zie Bokkepoot 250 p. 15) was op 1 juli en daarna komt er een nieuwe expositie. Er zijn al heel wat activiteiten georganiseerd bij de deze expositie en dit was de spectaculaire afsluiting.

Westlander met groente tijdens de LVBHB reünie 2004 – foto Simon J. de Waard

Het thema van de westlanders, de schuiten die in het verleden al het vervoer van producten en materialen voor hun rekening namen, willen we op een historische manier herhalen. Vanaf de 18e eeuw hebben schippers vanuit het Westland groenten en fruit naar de handelsmarkten in de grote steden vervoerd. Er komt een historische vaartocht met een aantal westlanders in konvooi vanaf De Timmerwerf naar Delfshaven in Rotterdam. De schuiten verzamelen op vrijdag 30 juni in De Lee achter het museum en van 19.00 tot 21.00 uur komt het zeemanskoor ‘Onder Zeil’ de sfeer opluisteren met een optreden aan de overkant van De Lee. Hopelijk komen er veel mensen kijken en luisteren. De schippers overnachten op hun boten, dus het zal die avond vast gezellig zijn in De Lier.

Op zaterdagochtend 1 juli bracht een historische trekker een aantal kistjes met groenten die door allerlei tuinbouwgerelateerde bedrijven werden aangeleverd. De schuiten worden daarmee geladen en vertrekken naar Delfshaven, waar de Voedselbank Rotterdam de groente in ontvangst zal nemen. Een mooi doel. De schippers mogen die nacht in Delfshaven blijven liggen en varen zondagochtend 2 juli naar het Westland terug.

Museum De Timmerwerf
Hoofdstraat 63
2678 CG De Lier
www.detimmerwerf.nl

Eerste veiling Westerlee 1910 – Wikimedia Commons / public domain