Bestuurslid sinds 2011, huidige termijn eindigt 2026.

Aandachtsgebieden (ref. DOP 2021-2023): lange termijn strategie, behoud scheepsambachten, FVEN en RVEN, FIM, ILT, OC&W, (FVEN-werkgroep) wet- en regelgeving, publicaties, functioneren bestuur, Bulletalie, klankbordgroep, Stichting S2HO, Stichting Terra Nova.

Werkgroepen: Historische Scheepsbouw, Noorder Schippers, Ad interim: PR & Communicatie

Ik ben geboren in 1954 in Veendam. De middelbare school volgde ik in het gebouw dat nu het Veenkoloniaal Museum huisvest. In 1972 startte ik met de opleiding Werktuigbouwkunde aan de (toenmalige) Technische Hogeschool Twente. In 1978 afgestudeerd en later ook nog,  terwijl ik aan het werk was, een ir. titel in Bedrijfskunde. In Twente vond ik ook via de roeivereniging Lia, in 1977 getrouwd en in 1983 en 1985 werden onze zonen Rik en Tom geboren. Via Stork in Nijkerk, WAVIN in Hardenberg, Akzo (Nobel) in Ede, later in Emmen bij grote bedrijven gewerkt in het algemeen management. Sinds 2010 als ZZP’er werkzaam en vanaf 2021 met pensioen.

Na vele verhuizingen, diverse opgeknapte huizen en als laatste een casco-gebouwd huis nabij Deventer, besloten we in 1993 ons geluk te proberen op een (woon)schip. Via een advertentie in de Telegraaf vonden we de Groninger zeetjalk VIOD (BHS 11394) en waren meteen verk(n)ocht. Jaren van diverse restauraties volgden. In 1998 bemachtigden we een vaste ligplaats in Coevorden. In 2000 werd de door ons opgerichte museumhaven Coevorden tijdens de mede door ons georganiseerde reünie van de LVBHB aldaar geopend. De VIOD is steeds verder hersteld; groot project was de vervanging van een houten roef door een stalen geklonken exemplaar, geheel volgende de oude maatvoering en met 1600 klinknagels …

Na een 10 jaar durende zoektocht vonden we in 2007 een fantastische locatie voor de VIOD bij een oude vervallen molen in Nijetrijne. We moesten nog wel eerst de molen restaureren, een ligplaats creëren, een vergunning bevechten en vanaf 2009 tot 2014 woonden we op de VIOD in Nijetrijne. Daarna 2 jaar in Vreeswijk en momenteel in de museumhaven Leeuwarden.

Door alle beslommeringen en door de door ons gevoelde grotere afstand tot het bestuur waren de contacten met de LVBHB wat verwaterd. Toen ik in 2011 gevraagd werd om voorzitter te worden heb ik niet lang getwijfeld: er lag/ligt een prachtige uitdaging om “het Historisch Bedrijfsvaartuig” nieuw elan te geven en echt vorm te geven aan het behoud van een prachtig stuk cultuurhistorie!

In 2020 ben ik begonnen aan mijn 4-de termijn als voorzitter. Nog steeds met erg veel plezier en energie. In een enthousiast bestuur dat als team de schouders er onder zet en elkaar inspireert. Maatschappelijke uitdagingen genoeg om verder te strijden voor het behoud van ons Varend Erfgoed!

Contact? Stuur een mail naar: voorzitter@lvbhb.nl