Er is een nieuwe beschrijving gemaakt van de procedure om uw schip te registreren bij het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) of de registratie te verlengen. Deze beschrijving heeft nu een vaste pagina gekregen: (Her)aanmelden voor RVEN (Register Varend Erfgoed Nederland). Ook heeft deze nu een vaste plek in het menu van de website, onder Schepen:

Het is van belang dat er zoveel mogelijk van ons soort schepen in het RVEN staan, zodat beleidsmakers ook weten voor welke (en aantallen) schepen ze beleid en regels maken.