Ook de knelpunten zijn doorgesproken. De actie- en knelpuntenlijst staat – zoals bekend – op de Drive direct onder het hoofdstuk ‘Organisatie Jubileum 2024’.

Een paar ‘highlights’:

  • Nijmegen is qua ligplaatsen een schier onoplosbaar probleem. Het gaat de kant op van een beperkt aantal ligplaatsen bij Daanen (ongeveer 20 schepen) en een toeristisch aantrekkelijke tocht voor de resterende schepen die Nijmegen dan overslaan.
  • Het Projectteam (Eric en Rolf) blijft een risico t.a.v. onverwachte en onverhoopte uitval. Naast het zo veel mogelijk delegeren van taken zal het Project Management ook vanaf nu een actie/to-dolijst bijhouden op de drive; zie bij ‘Organisatie Jubileum 2024’. Een klein deel van Rolf zijn lijst als voorbeeld: