In Lelystad heeft het PM team (Rolf & Eric) afgelopen woensdag de Raad van Advies weer bijgepraat en heeft de RvA haar naam weer eer aan gedaan met een aantal nuttige adviezen. Ter herinnering: de RvA bestaat uit Kiek Planteydt, Jan Marijt en Martin van Dijk.

Budget vs begroting

Het beschikbare budget voor de Opening, de ErfgoedTour, het Symposium en de Exposities is niet ‘overdadig’ maar wel toereikend. T.a.v. het Fotoboek hebben we nog een klein tekort:

BEGROTING JUBILEUM 2024 Bijgewerkt: 3/30/2024
Budget Begroting Saldo
Opening in Den Haag 28.150,00 28.150,00 0,00
ErfgoedTour 103.975,00 103.975,00 0,00
Symposium 17.150,00 17.150,00 0,00
Expositie TN 12.350,00 12.350,00 0,00
Fotoboek 19.600,00 20.400,00 -800,00
Algemene kosten 5.000,00 5.000,00 0,00
186.225,00 187.025,00 -800,00

Aangezien Martin van Dijk nog lang niet is ‘uitgeharkt’ en er nog subsidie-aanvragen onderweg zijn kan deze situatie nog verder verbeteren! Dat zal ook nodig zijn aangezien de aanpassingen aan de dekschuit (het publieksvriendelijk en veilig maken) en het project Ambacht = Kunst nog niet in de begroting zijn verwerkt. De begroting daarvoor zal in de komende weken uitgewerkt worden maar dat zullen geen echt grote bedragen zijn.

De reling er op ontbreekt nog