We ontvingen bijgaand bericht:

“Geachte heer Van der Mark,

U heeft minister Harbers uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de opening Jubileumjaar LVBHB.

Helaas kan de minister niet ingaan op uw uitnodiging.

De minister realiseert zich dat het voor u een teleurstelling betekent, maar gaat ervan uit dat u begrip kunt opbrengen voor deze beslissing.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens minister Harbers wens ik u graag een zeer geslaagde opening van het jubileumjaar toe.

Met vriendelijke groet,

Externe optredens en protocol
Directie communicatie”

We gaan nu als eerstvolgende de staatssecretaris van I&W uitnodigen en mogelijk moeten we nog switchen naar OC&W.