Onze juridische ‘terriër’ Peter Banda  heeft met succes het besluit van RWS om geen toestemming te verlenen om af te meren in de Spiegelwaal aangevochten. Eerlijk gezegd hadden we meer het idee van een achterhoedegevecht en hebben ondertussen andere plannen voor Nijmegen gemaakt: een paar schepen naar Nijmegen en afmeren in het kanaal en de vloot verder niet via Nijmegen maar langs Nijmegen via de Maas.

Maar blijkbaar hadden we buiten de waard gerekend: de rechter heeft (overigens ook deels tot verrassing van Peter Banda zelf) doortastend gehandeld en de weg geopend om toch – zij het met voorwaarden waardoor een beperkt aantal schepen (ong. 20) kan afmeren – Nijmegen aan te doen conform het oorspronkelijke plan.

Vanuit de vlootvoogden (Petro Leeuwis / Frits Veldmeijer) is er inmiddels al een vraag uitgezet onder de deelnemers om de belangstelling voor de Spiegelwaal in Nijmegen na te gaan.

Ook een beperkt aantal schepen in de Spiegelwaal zal een prachtig plaatje opleveren en daarmee ‘Nijmegen’ eer aandoen als volwaardige etappeplaats!

De Spiegelwaal