Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Vandaag heb ik tijdens de DOP-dag mijn LVBHB-werkzaamheden overgedragen. Na een kleine 3 jaar lonken andere interesses en avonturen. Een terugblik op 3 jaar bestuurslidmaatschap bij vereniging met de grootste collectie varend erfgoed ter wereld.

De afgelopen 3 jaar heb ik me bezig gehouden met de externe communicatie. In hoofdzaak werd mij bij mijn aantreden de vraag gesteld: hoe kunnen we ons meer naar buiten toe profileren? Dit bleek een interessant vraagstuk, daar de LVBHB in hart en nieren een vereniging is waarin gezelligheid en met elkaar bezig zijn de boventoon voeren. Mijn bestuursrol bleek al snel te bestaan uit nieuwe ideeën genereren zonder het karakter van de vereniging te veranderen.

Tijdens erfgoedmanifestaties, beurzen en andere evenementen heb ik, samen met vele helpende handen, langzaam maar zeker de boodschap en het doel van de vereniging een gezicht gegeven: de herkenbare kleuren, nieuwe en frisse ontwerpen voor bestaande items, een moderniseringsslag van de website waar inmiddels veelvuldig bestellingen via de website worden gedaan en zo nog een handvol werkzaamheden. Ik heb het met plezier gedaan en zou het zo nog jarenlang willen doen, ware het niet dat er andere interesses in mijn leven lonken. Weliswaar een hele andere manier van vrijetijdsbesteding, maar ik hoop over niet al te lange tijd weer eens mijn gitaar te kunnen pakken of inspiratie op te doen in interessante literatuur. Kortom, het roer gaat om!

Ik wil een ieder met wie ik heb samengewerkt, en in het bijzonder de werkgroepen Communicatie en PR en Stuurvrouwen en natuurlijk het bestuur ontzettend  bedanken voor de leuke tijd die ik heb gehad. Uiteraard blijf ik lid van deze mooie vereniging, want de LVBHB is te belangrijk om niet te steunen. Maar ach, dat weten we tenslotte allemaal.

We gaan elkaar zien. Varend op het water, tijdens een erfgoedmanifestatie of elders.
Een goede vaart!
Hartelijke groet, Maurice.

Heb je vragen n.a.v. dit bericht?
bestuur: secretariaat@lvbhb.nl
werkgroep communciatie/pr: communicatie@lvbhb.nl
werkgroep stuurvrouwen: stuurvrouwen@lvbhb.nl