De Varend-Erfgoedwagen met boeken, LVBHB-artikelen, flyers etc. wordt toekomstbestendig en gaat er vaker op uit. Daarvoor zoeken wij enthousiaste medewerkers. Meld je aan!

Voor 2023 en 2024 willen wij:

De stand meer aanwezig laten zijn bij plaatselijke evenementen en festiviteiten die passen bij de doelstelling van onze vereniging. Daarvoor kan de Varend-Erfgoedwagen makkelijk door het hele land getransporteerd worden met onze eigen LVBHB-artikelen, boeken, flyers etc.

Organisatie

De LVBHB stand in Gouda 2022

Vooraf is door de beheerder (Henk Morel) alles in orde gebracht wat betreft het gebruik van de stand, de spullen die verkocht kunnen worden, aanwezigheid van informatie over de vereniging, de kas, pinautomaat, hoe de afdracht plaats vindt etc. zodat iedereen weet hoe te handelen.

Van tevoren is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de betreffende dag/activiteit. Dat kan b.v. een plaatselijk LVBHB lid zijn.

Coördinatie wanneer de stand waar aanwezig is gebeurt door Rob Slangen en Henk Morel verzorgt de inhoud van de wagen en transport.

Wie en wat wij zoeken

  1. Mensen die de stand willen ‘bedienen’ op zo’n dag: verkoop van boeken en andere artikelen, informatie geven enz. Al het overige is geregeld, wij zorgen voor een bedrijfsklare stand op locatie.
  2. Suggesties voor passende evenementen, scheeps- & havenfeesten zijn waar we ons kunnen presenteren als Varend Erfgoed en LVBHB.

Meld je aan!

Laat weten of je interesse hebt via stand@lvbhb.nl