In Bulletalie 87 verscheen het eerste overzicht van nieuws uit de ‘Projectgroep 2024’. Inmiddels krijgen alle betrokken vrijwilligers (zo’n 35 mensen) wekelijks de nieuwsbrief Jubileumnieuws. Hieronder een bloemlezing.

Wordt je enthousiast van deze berichten en wil je meewerken? Mail naar evenementen@lvbhb.nl

Waar gaat het ook alweer over?

Dat we het 50 jarig bestaan van de LVBHB in 2024 groots willen vieren zal jullie inmiddels niet zijn ontgaan. In Bokkepoot 247 werden de plannen voor de ErfgoedTour voor het eerst uitgebreid uit de doeken gedaan. Op de ALV van december 2022 werden de plannen en financiering voor het hele jubileumjaar gepresenteerd en goedgekeurd.

Het jubileumjaar omvat 3 hoofd-evenementen:

  1. Openingsevenement in Den Haag op 23 mei 2024 met hopelijk honderden schepen
  2. De ErfgoedTour: van 6 juli in Middelburg door het hele land naar uiteindelijk Lelystad op 25 augustus.
  3. Een symposium in Amersfoort op 14 november.

Sponsors

Coördinator fondsenwerving Martin van Dijk stoomt door! De teller staat inmiddels op ruim € 40.000.

Veel sponsors zitten in de regio Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld/Giessendam. Mogelijk zal er voor deze bedrijven een extra ‘sponsorrondje’ gemaakt worden door de snellere schepen in de vloot.

 

Subsidie

Enkele onderdelen zoals de expositie op de Terra Nova komen mogelijk in aanmerking voor subsidie. Er is contact met het Prins Bernard Cultuur Fonds en het Mondriaan Fonds.

Even voorstellen: Raad van Advies

In het vorige jubileumnieuws werd het comité van aanbeveling al genoemd. Dit is vooral belangrijk voor de relatie met sponsors en andere externe partijen. De Raad van Advies is bedoeld om het hele project 2024 kritisch te volgen. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. De RvA is een ‘staforganisatie’ die adviezen uitbrengt aan de projectleiding.

Inmiddels is de RvA voltallig: drie leden. Het zijn:

  • Kiek Planteydt: ervaren consultant op organisatorisch vlak
  • Jan Marijt: penningmeester
  • Arnold den Boon: CEO Amsterdam Shipyards

We wensen de RvA veel wijsheid en – vooral – veel plezier toe!

Thema 2024

We hebben een thema voor het jubileumjaar:

Behoud(en) toekomst

Routenieuws

De route ligt in principe vast, maar is complex en er zijn nogal wat werkzaamheden gaande aan kunstwerken. Het is dan ook goed dat we Martin de Boer hebben als route-analist die voortdurend mogelijke knelpunten in de gaten houdt.

2 bruggen naast elkaar leek ze nog niet genoeg. Er wordt nu een vaste brug naast gelegd. Het gaat hier om de spoorbrug die je nog in de stad tegenkomt als je zuidwaarts gaat in Groningen.

Vergunningen / meldingen etappeplaatsen

Voor evenementen zijn steeds meer vergunningen en de eisen worden steeds zwaarder. We willen in etappeplaatsen liever niet in een vergunningsprocedure terechtkomen. Maar ook zonder vergunning moet de komst van de schepen in ieder geval gemeld worden aan de gemeente. En dat moet uiterlijk 1 november van dit jaar! Momenteel proberen we uit te vissen welke voorwaarden er precies zijn voor wel of niet vergunningplichtig. We willen immers juist de ErfgoedTour ook benutten om ons te laten zien!

Amsterdam

In Amsterdam zal ligplaats gekozen worden op dezelfde plaats als bij de aanbrengtocht voor Alkmaar in 2019.

Vanaf de Nieuwe Meer zal de Terra Nova een heuse SAIL-IN houden dwars door de stad met prominente gasten aan boord.

Vereeniging III in de Dieversluis. Foto van Nienke Zwerver – Facebook

Noorderschippers

De Noorderschippers hebben ondertussen niet stil gezeten. Zo is er een gesprek geweest met de provincie Drenthe en is er een bezoek gebracht aan Dieverbrug voor overleg met 2 sluismeesters van de Drentse Hoofdvaart. Ook zijn er gesprekken met organisaties van andere varend-erfgoed evenementen in de noordelijke provincies, zoals de stichting Winterwelvaart.

 

 

 

 

TV

We zijn in gesprek met de publieke omroep. Nog een lange weg te gaan maar we zijn hoopvol dat het gaat lukken om ook op TV aandacht voor ons Jubileum te krijgen!

Haagse Harry, RLCRoet, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Opening Den Haag

Om het openingsevenement op 23 mei in Den Haag vorm te geven zijn nog Haagse Ha.. ehh handjes nodig. Bijna 70 LVBHB-leden in de regio Dan Haag hebben een email ontvangen met de vraag of iemand wil deelnemen in het projectteam voor de opening op 23 mei 2024 in Den Haag. We willen immers heel graag een sterke betrokkenheid van zo veel mogelijk leden bij de organisatie van ons 50-jarig Jubileum in 2024.

 

Jubileumboek

Er komt een jubileumboek! De auteur is Suzanna Markusse. De afgelopen jaren heeft zij 24 mensen geïnterviewd, die rond de oprichting van de LVBHB (toen LVBZB) een oud schip kochten en daar veelal op zijn gaan wonen. Nostalgische verhalen. Hoe het was zonder gas, licht en water. De strijd met de overheden om een ligplaats maar vooral ook het plezier van het wonen aan boord, de onderlinge solidariteit, het regelen en ritselen en het varen met een historisch schip.

Een klein aantal van de interviews is gepubliceerd in het LVBHB tijdschrift de Bokkepoot onder de noemer ‘Erfgoedpioniers’. In het jubileumboek komen meer mensen aan het woord en zijn de verhalen uitgebreider. Het levert herkenning op ook door de vele foto’s van toen uit de jaren zeventig.

Daarnaast is een aantal algemene verhalen toegevoegd zoals over de Sloopregeling, die er voor zorgde dat de schepen uit de vaart werden genomen. Of de Wet op de Woonwagens en Woonschepen 1918 waaronder de uit de vaart genomen bewoonde schepen vielen en die pas in 1991(!) werd ingetrokken. Naast Suzanna is George Snijder als opduwer betrokken om van de verhalen een mooi boek samen te stellen.

Fotoboek

Als blijvende herinnering aan het HELE jubileumjaar gaan we een fotoboek (laten) samenstellen. We hebben daartoe al contact gehad met Daniel Schonewille, de fotograaf die ook ‘Zoet/Zout’ en Erfgoedmanifestatie Gouda in beeld heeft gebracht. Maar uiteraard kunnen we allemaal ook bijdragen met eigen foto’s! Daarmee wordt meteen bijgedragen aan ons motto: voor en door leden. Met name bij de ErfgoedTour gebeurt er op zoveel plaatsen iets dat we dat onmogelijk aan een (1) persoon kunnen koppelen om vast te leggen. Maar gezamenlijk kunnen we voor een prachtige blijvende herinnering zorgen!

Brief aan verse Provinciebesturen

In rap tempo worden op dit moment coalitieakkoorden in de provincies gesloten. De nieuwe besturen vormen een doelgroep voor de ErfgoedTour 2024. We willen heel graag dat in iedere provincie die we aandoen beleidsbepalers kennismaken met ons varend erfgoed. We nodigen we ze uit om (bijvoorbeeld) met het nieuwe college een Sail-in aan boord van de Terra Nova mee te maken in ‘hun’ stad.

Stichting Historisch Schip in de ijskast

Vorig jaar is de Stichting Historisch Schip (SHS) opgericht ten behoeve van het project 2024. Het voornaamste doel was om hiermee de financiële risico’s voor de LVBHB te verminderen. In de praktijk blijkt dit lastig:

  • In de funding is SHS op dit moment geen ‘partij’ omdat SHS nog geen enkele ‘track record’ heeft in tegenstelling tot de LVBHB;
  • SHS heeft nog geen bankrekening. Banken zijn momenteel ongelofelijk terughoudend in het openen van nieuwe rekeningen in verband met het verscherpte toezicht op witwaspraktijken.

In de eerste vergadering op 5 juli van het projectmanagement met de Raad van Advies hebben we de knoop doorgehakt:

De vorming van SHS wordt wel voortgezet voor eventuele toekomstige gelegenheden maar voor het project 2024 wordt er geen gebruik van gemaakt. Het beperken van de financiële risico’s kan ook bereikt worden met een paar extra maatregelen binnen de LVBHB (bijv. extra toezicht op de uitgaven t.b.v. 2024).

Projectleiders: Rolf van der Mark en Eric Voigt, evenementen@lvbhb.nl