Bestuurslid sinds 2016, huidige termijn eindigt 2025.

Aandachtsgebieden (ref. DOP 2021-2023): hypotheekverstrekking, organisatie van workshops, archieven, acquisitie van advertenties in de Bokkepoot en contacten met de drukker en opmaker, collectieve inkoop, verenigingsstand.

Werkgroepen: OMO, Kennisdeling, Kleine Zeilvaart, Stuurvrouwen, Zuiderschippers, Havens en Ligplaatsen.

Als zoon van een brugwachter ben ik aan het water opgegroeid. Als kind mocht ik regelmatig mee als er weer een boot te water ging bij scheepswerf Boot in Leiden. Deze werf lag naast de Spanjaardsbrug waar mijn vader werkte. Sensationeel, zo’n tewaterlating van een dwarshelling: het water liep over de weg door de voortuinen en klotste tegen de huizen en als je de voordeur niet voldoende had afgedicht met boter kwam het ook nog in je gang.

Tot mijn trouwen in 1975 heb ik bij mijn ouders aan het Rijn- en Schiekanaal gewoond, prachtige jaren met veel vissen vangen en varen in alles wat kon drijven.
In 1975 ben ik getrouwd met Wilma en in 1980 en 1983 zijn onze zonen Jasper en Ewoud geboren. In mijn diensttijd bij de Marine heb ik leren zeilen en als schipper en hoofdleiding heb ik verschillende jaren zeilweken gedraaid in Friesland.

In 1976 kochten wij onze eerste platbodem, een zeeschouw en later kwam er een grundel.
In 2002 hebben wij onze Amsterdamse veerboot Jillis gekocht die we als pleziervaartuig hebben ingericht. We wilden wat meer comfort en ons vaargebied vergroten. Verschillende keren zijn we al naar Frankrijk en België geweest. Wij wonen dus niet op het water, wij geven de voorkeur aan wonen op het land en een klein handzaam schip waarmee je overal kan komen en waarvan het onderhoud behapbaar is. Eind 2018 hebben we de Jillis verkocht.

Mijn werkzame leven is begonnen bij de Marine, in burgerdienst. Na het vervullen van mijn dienstplicht ben ik overgestapt naar de gemeente Leiden. Naast mijn werk heb ik totaal 11 jaar in de avonduren gestudeerd voor personeelsfunctionaris en bedrijfskundige.
Bij de gemeente Leiden heb ik bij de sociale werkvoorziening en Milieu en Beheer als een soort schaap met vijf poten verschillende klussen gedaan, al dan niet gedetacheerd.

Deze brede ervaring en liefde voor oude vaartuigen wil ik graag inzetten voor de vereniging.

Contact? Stuur een mail naar: penningmeester@lvbhb.nl