Schipper Jan Lock van ons verenigingsschip de Terra Nova is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Uit naam van de koning is schipper Jan Lock op 26 april 2023 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn inzet als vrijwilliger en in het bijzonder voor het behoud van varend erfgoed. Schipper Lock schonk in 2004 zijn luxe motor Terra Nova aan de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) om haar op die manier van de sloop te redden.

Sindsdien is hij schipper, vrijwilliger en bestuurslid bij de Stichting Terra Nova, die het historische binnenvaartschip beheert. De Terra Nova is het vlaggenschip van de LVBHB en wordt gebruikt voor bijeenkomsten, nautische manifestaties en evenementen. Lock coördineert het onderhoud van het schip en verzorgt vergaderingen en excursies ten behoeve van de fondsenwerving. Voorheen realiseerde hij de restauratie en het verkrijgen van de status ‘Varend Monument’. En onderhield hij de contacten met organisaties op het terrein van varend erfgoed. Ook was hij lid van de schouwcommissie.

Voorzitter Rolf van der Mark van de LVBHB stelt dat de betrokkene ‘onvervangbaar’ is en vanwege zijn verdiensten is hij benoemd tot erelid.

Luxe Motor Terra Nova, ons verenigingsschip