In een van de vorige nieuwbrieven konden we al melden dat het totale ‘funding-bedrag’ boven de € 100.000,- is gekomen. Nu is een nieuwe mijlpaal bereikt: alleen al vanuit de sponsoren passeert het bedrag de € 70.000,- grens. Hulde aan Martin van Dijk die onvermoeibaar bedragen blijft binnen ‘harken’!