Wie zich als deelnemer heeft aangemeld voor route 13, Groningen-Assen zal deelgenoot zijn van een unieke gebeurtenis. De uitvaart vanuit Groningen richting Assen zal plaatsvinden in de avond van 11 augustus tussen 18:00-22:00 uur.

De aanleiding voor de avondvaart is de beperkte brugopeningen in de tijdelijke hoofdroutes van hulpdiensten, openbaar vervoer en dagelijks verkeer. Die weer het gevolg zijn van de werkzaamheden aan de Zuidelijke ringweg van Groningen. De Noorderschippers hebben de nodige gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de gemeentelijk havendienst Groningen, ProRail, provincie Groningen en provincie Drenthe. Op 28 mei jl hadden Han en Marischka (vlootvoogden) de laatst benodigde bevestiging gekregen van de vertegenwoordigers van de provincie Drenthe. Alle betrokken partijen kijken er nu al naar uit en hebben er erg veel zin in.