Wij vragen uw hulp om te voorkomen dat meerdere scheeps-huishoudens op één gedeelde meter als één aansluiting wordt berekend.

Meerdere huishoudens achter één (1) meter? Probleem met het energieplafond!

Wat is het probleem?

Het door het kabinet voorgestelde energieplafond geldt voor één (1) huishouding. Beter gezegd : per aansluiting (gekoppeld aan één (1) EAN code) wordt het plafond toegepast.

Wat nu als je 1 aansluiting hebt waarop twee of meer huishoudens (particulier of zakelijk) zijn aangesloten? Dan ontstaat er een probleem: het plafond wordt berekend per EAN-code en dus is er bij twee of meer gebruikers een ‘afrekening’ die voor de gebruikers onredelijk ongunstig uitpakt: het plafond wordt heel snel bereikt en over het meerdere verbruik moet de marktprijs betaald worden.

Voorbeeld: situatie erfgoedhavens Rotterdam

Walstroom. Foto Simon J. de Waard

In Rotterdam zitten er heel veel gebruikers (huishoudens) achter 1 EAN-code. Die gebruikers zijn wel allemaal aparte huishoudens. Immers: deze huishoudens zijn officieel ingeschreven bij de gemeente, hebben aparte postadressen,  komen bij de fiscus in aanmerking voor alle (toeslag) regelingen e.d. en bij de lokale overheid voor alle zaken als parkeervergunningen etc.  Het varend erfgoed waar op gewoond wordt zijn dus zelfstandige wooneenheden, maar: ze zitten – om praktische redenen – wel achter 1 aansluiting…..

Wat kunnen we er aan doen?

Vanuit de Erfgoedhavens Rotterdam (EHR) is al actie ondernomen richting de politiek. Zo zijn er twee brieven gestuurd naar minister Jetten waarin de problematiek wordt aangekaart en gevraagd wordt om actie. Verder heeft Pieter Omtzigt c.s. een motie (nr. 119 van 6 okt. 2022)  ingediend die unaniem is aangenomen en over de vergelijkbare problematiek gaat bij meerdere gebruikers achter 1 aansluiting (o.a. blokverwarming: 400.000 huishoudens in Nederland) : “verzoekt de regering bij de verdere uitwerking van het prijsplafond voorstellen te doen voor die situatie waarin er meerdere huishoudens per aansluiting zijn”

Het zou naïef zijn om te denken dat daarmee het probleem voor ons is/wordt opgelost. Immers: wie heeft de situatie t.a.v. woonschepen nu op het netvlies staan in Den Haag?  Daarom gaan we op initiatief van EHR gezamenlijk optrekken met het volgende actieplan:

  1. Inventarisatie van ‘probleemsituaties’: bij deze de oproep om zoveel mogelijk situaties te melden (inclusief aantallen per EAN-code) bij onze secretaris: secretaris@lvbhb.nl
  2. Bij de politiek ons specifieke probleem (na inventarisatie) bekend maken.
  3. In gesprek gaan met de uitvoerende instantie (= Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland RVO) over mogelijke oplossingen voor dit probleem.

Wat is een mogelijke oplossing?

Ons idee is dat er een hele simpele oplossing zou kunnen zijn:

  1. Toon aan (onafhankelijk, verifieerbaar, etc.) dat er XX zelfstandige woonheden zitten achter EAN-code Y (14-cijferig getal)
  2. Vermenigvuldig het prijsplafond voor EAN code y met XX en pas toe.

Een andere theoretische oplossing zou zijn om alsnog alle separate woonheden van een meter met eigen EAN-code te voorzien maar dit is gruwelijk duur en qua planning nooit op tijd te realiseren. En netbeheerders zitten er ook bepaald niet op te wachten….

Dus nogmaals: help mee door situaties met meerdere huishoudens achter 1 aansluiting aan ons door te geven!

Rein Schuddeboom/Rolf van der Mark

Bijlagen:

brief 22143- 20221012 Aan Minister Rob Jetten

motie omzigt